VII. BA - septima 1. polrok 2009/2010

Školský rok 2010/2011 Oktáva: 1. polrok

Školský rok 2009/2010 Septima: 2. polrok

Školský rok 2008/2009 Sexta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Balaščáková Petra, Jančo Tomáš, Kramárik Lukáš, Kuníková Lenka, Magdolenová Alžbeta, Malík Viktor
Prospeli veľmi dobre: 10 žiakov
Prospeli: 7 žiakov

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 1157
Priemer na žiaka: 50,3
Najviac vymeškaných hodín: 109
Najmenej vymeškaných hodín: Lívia Holinková, Viktor Malík - 20

Priemerný prospech: 1,76
Trieda má najlepší priemer z tried v treťom ročníku, je na 16. - 18. mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,61 - 4.D
Najhorší priemer na škole: 2,3
 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Telesná výchova1,1413 1,14 1 3
Dejepis1,2212 1,22 1 2
Seminár z informatiky1,2212 1,22 1 2
Seminár z chémie1,4012 1,40 1 2
Anglický jazyk1,6513 1,65 1 3
Fyzika1,7412 1,74 1 2
Slovenský jazyk1,9613 1,96 1 3
Chémia2,0413 2,04 1 3
Biológia2,0913 2,09 1 3
Francúzsky jazyk2,0913 2,09 1 3

Spoločensko-vedný seminár2,1113

2,11 1 3
Matematika2,3513 2,35 1 3

 


Pochvalu triedneho učiteľa dostali:     
Zuzana Bogárová za úspešné riešenie korešpodenčných fyzikálnych a matematických súťaží.  
Simona Šedovičová za výrazné zníženie počtu vymeškaných hodín.  
Celá trieda za pracovitosť a študijné nasadenie najmä na hodinách fyziky a angličtiny