VII. BA - septima 2. polrok 2009/2010

Školský rok 2010/2011 Oktáva: 1. polrok

Školský rok 2009/2010 Septima: 1. polrok

Školský rok 2008/2009 Sexta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Balaščáková Petra, Jančo Tomáš, Kramárik Lukáš, Kuníková Lenka, Magdolenová Alžbeta, Malík Viktor, Reháková Petra, Repka Ondrej, Šedovičová Simona

Prospeli veľmi dobre: 10 žiakov

Prospeli: 4 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede

Ospravedlnených: 808

Priemer na žiaka: 35,13

Najviac vymeškaných hodín: 103

Najmenej vymeškaných hodín: Alžbeta Magdolenová - 7

 

Priemerný prospech: 1,63

Trieda má najlepší priemer z tried v treťom ročníku, je na 8. mieste z 32 tried na škole

Najlepší priemer na škole: 1,54 - IV.BA

Najhorší priemer na škole: 2,26

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Seminár z informatiky 1,00 1 1

Telesná výchova

1,04 1 2
Dejepis 1,52 1 3
Spoločensko-vedný seminár 1,56 1 2
Slovenský jazyk 1,65 1 4
Anglický jazyk 1,70 1 5
Seminár z chémie 1,80 1 2
Francúzsky jazyk 1,83 1 4
Fyzika 1,87 1 3
Biológia 1,91 1 3
Chémia 2,00 1 3
Matematika 2,13 1 4

 

 

Pochvalu riaditeľom školy dostali:

Tomáš Jančo za 1. miesto v Krajskom kole a 17. miesto v celoslovenskom kole Zenit v programovaní, za 3. miesto v Krajskom kole a 11. miesto v celoslovenskom kole Informatickej olympiády, za 1. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády a 4. miesto Fykosí fyzikální - Praha

Petra Reháková za 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže "Frankofónna pieseň" s postupom na medzinárodnú súťaž v Plovdive, Bulharsko

 

Maturitné skúšky z francúzskeho jazyka a literatúry

 

Písomná časť - všetci študenti úspešne absolvovali písomnú časť

Najlepšia práca: 80,00 % - Tomáš Jančo

Priemer: 58,20 %

 

Ústna časť - všetci študenti úspešne absolvovali ústnu časť

výborný: Petra Balaščáková, Tomáš Jančo, Zuzana Kostelanská, Lukáš Kramárik, Lenka Kuníková, Alžbeta Magdolenová, Michaela Polcíková, Andrej Puček, Petra Reháková, Simona Šedovičová, Emilia Vidal

chválitebný: 11 žiakov 

dobrý: 1 žiak

priemerná známka: 1,57

 

 

František Babuška
- Vytvoril prezentáciu o škole pre výstavu škôl spolu s Lukášom Kramárikom
- Vyhral súťaž (v tanečnom športe) v Martine
- Získal certifikát B2 z francúzskeho jazyka
- Vystupoval na plesoch
- Prvýkrát v živote hral petanque

 

Petra Balaščáková
- 2.miesto na medzi školskom turnaji v dievčenskom futbale
- 1.miesto na olympiáde vo fr. Jazyku-školské kolo, 2.miesto v okresnom kole
- 2.miesto-majstrovstvá Slovenska-kat.street dance show,hlavná veková kat.,formácie
- 6.miesto na svetovom pohári-kat.street dance show,hvk,formácie
- Postup v súťaži Tanečná skupina roka
- Získala diplom DELF B2 z francúzštiny
- 29.6. prvýkrát vyhrala pokrový turnaj

 

Matúš Bartko
- Naučil som sa variť
- Prispieval som do Vegetu
- Hral som na školskom turnaji vo futbale

 

Zuzana Bogárová
- Šéfredaktorka a grafik časopisu Triceléštrnásť
- Úspešný riešiteľ Fyzikálneho korešpondenčného semináru
- 2.miesto na medzi školskom turnaji v dievčenskom futbale
- Prispievala som do Vegetu
- Vyhrali sme dievčenský futbalový medzinárodný priateľský zápas s Nemeckom 13:3
- Pomáham chodu základo-školského semináru PIKOFYZU

 

Veronika Cabalová
- Koncerty s kapelou vo FR v Cran-Gevier a Chamonix v novembri 2009
- 2.miesto v súťaži kapiel Trenčianska Zlatá Lýra (kapely z okolia Trenčína)
- 2.miesto v medzi školskom turnaji v dievčenskom futbale
- Letná brigáda v Francúzsku
- Úspešný Delf B2
- Vyhrali sme priateľský zápas s Nemkami 13:3 v dievčenskom futbale

 

Barbora Grmanová
- Zlepšila si prospech
- Zlepšila sa v hre na gitare
- Opäť sa raz zvládla postarať o 6 šteniatok (1 ale zomrelo)

 

Lívia Holinková
- Zmaturovala z francúzštiny
- Získala diplom DELF B2 z francúzštiny
- Prihlásila sa do autoškoly a prežila zatial všetky jazdy
- Zúčastnila sa na astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach a Astronomického korešpondenčného semináru
 

Tomáš Jančo
- Účasť na exkurzii v Cern-e
- Účasť na exkurzii v Strasburgu (Európsky súd pre ľudské práva) na pozvanie euro poslanca Maňku
- Víťaz v školskom a krajskom kole ZENIT v programovaní, účasť v celoslovenskom kole (kategória A)
- 3.miesto v krajskom kole Olympiády v informatike, úspešný riešiteľ celoslovenského kola, účasť na výberovom sústredení (kategória A)
- 2. Miesto v krajskom kole FO kategórie B
- Pracoval som v školskom časopise Veget, časopis na súťaži Štúrovo pero získal cenu 3. Kategórie TV Markíza
- Robil som vedúceho na sústredení PIKOFYZu
- Mám druhý najmenší počet vymeškaných hodín za tento polrok
- Z FJ som písomne zmaturoval na 1, získal certifikát Delf B2
- Vyrobil som hodiny čo odpočítavajú čas do konca vyučovania ktoré používame v triede
- V prvom polroku som bol úspešným riešiteľom FKS, v druhom polroku som bol pozvaný na sústredenie ako náhradník

 

Lenka Klučárová
- získala som diplom Delf B2
- 2.miesto-majstrovstvá Slovenska-kat.street dance show,hlavná veková kat.,formácie
- 6.miesto na svetovom pohári-kat.street dance show,hvk,formácie
- Postup v súťaži Tanečná skupina roka

 

Zuzana Kostelanská
- Vymyslela som na Gympelrock slogan „Neopi sa pod psa.“, ktorého sa asi všetci držali keďže to bol prvý ročník, kedy sa nič nerozbilo
- Štúrovo pero – Veget – 2.cena TV Markíza
- Kapela: 2. Miesto TN zlatá lýra + koncerty vo Francúzsku

 

Lukáš Kramárik
- 4.miesto na krajskom kole FO
- Účasť na krajskom kole MO
- Vytvoril prezentáciu o škole pre výstavu spolu s F. Babuškom
- Získal certifikát B2 z francúzštiny
- Vyznamenaný na polrok aj na konci roka
- Účasť na pobyte v Ženeve, v CERNe, odmena za výsledky z roku 2008/2009 (fyzikálne zameraný pobyt/sústredenie)
- 11.miesto v cyklistickej súťaži (výstup na Inovec)

 

Lenka Kuníková
- Získala diplom Delf B2
- So svojim tímom vyhrala petanque
- Účasť v súťaži ČvoH
- Účasť v krajskom kole MO

 

Alžbeta Magdolenová
- Naučila som sa hrať petanque a so svojim skvelým tímom sme vyhrali
- Spravila som Delf B2 a zlepšila som si známky
- Našla som kamarátovi frajerku
- Bez reptania spravila omietku v suteréne
- Začala som sa so sestrou učiť taliančinu

 

Viktor Malík
- Postavil búdku na záhrade
- 2.miesto v turnaji stredných škôl vo volejbale
- Podarilo sa mu zmaturovať z Francúzštiny
- Získal Delf B2 a FCE (možno)

 

Iveta Masárová
- Zmaturovala som
- Bola som na MSR v tenise
- Zvládla som Delf B2
- Postup na MSR družstiev
- Postúpila osm do hlavnej súťaže medzinárodného turnaja v Poľsku

 

Michaela Polcíková
- Zlepšila som si známky
- Začala som sa učiť na klavír
- Znížila som počet vymeškaných hodín
- Doučila som matematiku ku prijímačkám na VŠ

 

Andrej Puček
- Dopísal druhú časť Bomb Figher-a 6 a začal písať siedme pokračovanie Posseidonov poklad
- Jednotka z biológie na koncoročnom vysvedčení a zlepšil si prospech
- Zmaturoval z francúzštiny (zatiaľ iba písomne)
- Preložil siahodlhú obchodnú ponuku z angličtiny do francúzštiny

 

Petra Reháková
- 1.miesto v súťaži frankofónnej piesne (semifinále) v BB
- 12. Júna sa zúčastním v Euro regionálnom finále v Ostrave (frankofónna pieseň)
- 23.-27. Jún na Európskom finále v Plovdive (Bulharsku)
- S kapelou Glass Rain – 2.miesto – Trenčianska zlatá lýra
Koncerty vo Francúzsku – Annecy, Chamoix
- So zborom The Gospel family – účasť v muzikálovej šou Thank you Michael Jackson
Účasť v programe Slnko v sieti
- S komorným zborom ZUŠ – koncerty vo švédsku, súťaž v Čadci, zúčastníme sa na Pohode 2010 (ako účinkujúci)

 

Ondrej Repka
- Reprezentoval svoju vlasť na Malte
- Od začiatku šk. roku pribral 4 kilá
- Má na gymnáziu svoje historicky najlepšie vysvedčenie
- V posilňovni od septembra prekonal všetky svoje osobné maxima: bench-press 85kg, drepy 110kg, mŕtvy ťah 130kg
- Dostal prvú 1 z matematiky u pani prof. Zverecovej
- Nebol od septembra chorý
- Zorganizoval Pokrovú party

 

Simona Šedovičová
- Zlepšenie si polročného vysvedčenia -> vyznamenaná
- Úspešný vianočný koncert v OC Laugaricio
- Maturita písomná z FJ zvládnutá k spokojnosti
- Ponuka ísť robiť au-pair do Francúzska na 2 mesiace
- Nahratie vlastných pesničiek s kapelou
- Zníženie počtu vymeškaných hodín

 

Natália Vavrová 
- 1x sme vyhrali Petanque
- Doučila som chémiu
- Naučila som sa hrať na triangel
- Znížila som si počet vymeškaných hodín
- Zorganizovali sme rozlúčkovú oslavu

 

Emília Vidal
- Pán prof. Oliš z gitary ma pochválil, že dobre spievam
- Vychovala som dvoch škrečkov, jeden sa obesil (ale druhý ešte stále žije!)
- Úspešne som zmaturovala z Fr. J. z písomnej a dúfam, že aj z ústnej
- Prepašovala dve osoby na Gympelrock
- Vyhrala som niekoľko krát proti Jančimu a Kečupovi keď sme hrali tanky na chémii
- Úspešne zvládla Delf B2
- Zorganizovala sánkovačku na Vinohradoch
- Na Facebook-u som nebola 3 dni

 

Martin Zachar
- Z francuzkej matury som dostal za 2
- Presiel som na treningovy plan 6+1
- Narastli mi kvadricepsy
- Zvacil som si tricepsy
- Vyvinuli sa mi vacie bicepsy
- Rozsiril som si latissimy
- Vyrazne mi zosilnili glutealy
- Schudol som