Naši študenti

Naši študenti výborne hovoria po francúzsky a nemajú žiadne problémy sa v zahraničí dohovoriť, čo si majú možnosť overiť aj na výmenných pobytoch.

 

Naše absolventky, Alexandra Plešková a Romana Matoušková študovali a Kristína Korčeková ešte študuje na jednej z najprestížnejších škôl v Európe aj vo svete - Sciences Po Paris (Parížsky inštitút politických vied).

 

Viacerí naši absolventi absolvovali časť štúdia na vysokých školách vo Francúzsku vďaka projektu Erasmus.

 

Naši študenti napriek náročnejšiemu štúdiu majú čas aj na rôzne krúžky, šport, tancujú vo folklórnych súboroch (napr. Trenčan) a zúčastňujú sa rôznych súťaží a olympiád.

 

Naši absolventi študujú takmer na všetkých typoch vysokých škôl (prírodovedného a technického zamerania, ekonomika, právo, medicína ...)

 

Podľa názoru našich študentov, na bilingválnom gymnáziu dostali kvalitné vzdelanie.

 

Naši študenti sa aktívne zúčastňujú aj rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ako je napríklad festival francúzskeho filmu v Trenčíne a festival slovenského filmu v Cran-Gévrier vo Francúzsku. Na jeden týždeň sa z nich stávajú tlmočníci, prekladatelia a obsluhujú aj titulkové zariadenie počas filmovej projekcie. Sami študenti priznávajú, že im táto skúsenosť dodáva sebadôveru, zisťujú, že komunikácia vo francúzštine im otvára nové možnosti zužitkovať to, čo sa naučili a zároveň je to aj spôsob, ako si trošku privyrobiť.