Štúdium v zahraničí

V rámci projektu Erasmus+ strávi každoročne takmer dvadsať našich študentov viac ako tri mesiace na našich partnerských školách vo Francúzsku. naša škola má akreditáciu na Erasmus na obdobie 2020 - 2027. Lycée v Saumur, Lycée v Saint Flour a najnovšie aj Lycée v Yssingeaux sa môžu stať vašou školou. Finančné prostriedky z projektu pokrývajú všetky náklady na štúdium. Študenti sa zdokonalia vo francúzštine, získajú sebavedomie, môžu si vyskúšať iný vzdelávací systém, naučia sa zvládať neočakávané situácie v cudzom prostredí, prispôsobiť sa inej kultúre, byť tolerantní a získať si nových priateľov. 

 

V spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a odborom školstva v Poitiers vo Francúzsku strávili rok na strednej škole vo Francúzsku Ivana Gašparovičová, Denisa Pavlovičová a veľa iných študentov.

 

Tomáš Macúch a Michaela Polláková študovali rok na strednej družobnej škole Lycée Charles Baudelaire v Cran-Gévrier vo Francúzsku.

 

„Francúzsky inštitút v Bratislave“ Vám poskytne informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku. Nájdete v ňom taktiež dátumy uzávierok na podávanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády, ktoré ponúka Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, ako aj podrobnejší popis k niektorým iným štipendijným programom.

 

Ak máte záujem študovať na jednej z najprestížnejších škôl v Európe aj vo svete - Sciences Po Paris (Parížsky inštitút politických vied), pozrite si ich internetovú stránku, kontaktujte nás, alebo sa nechajte inšpirovať jednou z našich absolventiek, Romanou Matouškovou.

 

 

 

 

 

Francúzske veľvyslanectvo Bratislava

 

 

 

 

 

francúzska vlajka