Maturitné skúšky 2024

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2023/2024

 

IV. BB  francúzsky jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  13. máj 2024 (pondelok) 8,00 - 12,20

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 12. - 14. jún 2024

 

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  17.  - 18. jún 2024

 

V. BB 

- študijné voľno pred písomnými maturitnými skúškami 6. - 10. máj 2024

 

- písomné maturitné skúšky:

 13. máj 2024 (pondelok) 9,00 - 12,00 - biológia

 14. máj 2024 (utorok) 9,00 - 12,00 - fyzika

 15. máj 2024 (streda) 8,00 - 12,00 - matematika

 17. máj 2024 (piatok) 9,00 - 12,00 - chémia

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 15. - 26. máj 2023

 

- ústne maturitné skúšky:

  27. - 29 . máj 2024 ústna maturitná skúška, predmety v slovenčine a angličtina

  30. - 31. máj 2024 ústna maturitná skúška, predmety vo francúzštine

 

03. jún 2024, odovzdávanie vysvedčení