Kontakty

    

 

Riaditeľ školy:

 

RNDr. Pavol Kováč


e-mail: kovac@glstn.sk

 

     

 

Zástupca pre bilingválnu

sekciu:

Mgr. Miroslav Mališ


e-mail: malis@glstn.sk

 

   

 

Vedúca bilingválnej

sekcie:

PaedDr. Zuzana Macák


e-mail: macak.zuz@gmail.com
 

 

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra, slovensko-francúzska bilingválna sekcia

 

Adresa: 1. mája 2, 911 35 Trenčín

e-mail: vedenie@glstn.sk
tel.: 032/7434422, 7436495