Bilingválne štúdium na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne

Štúdium na bilingválnom Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne - prečo u nás?

 

 

V okolí Trenčína neexistuje škola, ktorá by človeka lepšie pripravila na ďalší študijný či pracovný život.

 

Paula Krajčová, absolventka, "demand planner" pre francúzsky trh v medzinárodnej firme

 

 

 

  V roku 2015 naša škola získala a v roku 2018 znovu obhájila prestížne ocenenie kvality Pečať kvality Label Franc Education ako škola, ktorá ponúka kvalitné bilingválne vzdelávanie vo francúzštine. Francúzska bilingválna sekcia je tak zárukou kvalitného vzdelania a moderného prístupu k študentom. Na škole vyučujú kvalifikovaní slovenskí učitelia, ktorí strávili niekoľko mesiacov na stáži vo Francúzsku a okrem aprobácie z daného predmetu majú všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzštiny.

 

 

 

 

Na štúdiu si najviac cením, že ma naučilo myslieť v cudzom jazyku.

 

Andrej Puček, absolvent, študent manažmentu ľudských zdrojov v Toronte v Kanade

 

 

 

Učebný plán schválený ministerstvom školstva je kombináciou slovenského a francúzskeho učebného plánu pre gymnáziá. Francúzsky jazyk je považovaný za „materinský jazyk“, takže žiaci sa neučia francúzštinu len ako cudzí jazyk, ale učia sa v ňom argumentovať, vyjadrovať, rozoberajú literárne diela pod vedením skúseného francúzskeho lektora. Pri vyučovaní prírodovedných predmetov a francúzskeho jazyka používajú žiaci pôvodné francúzske učebnice, poskytované bezplatne Francúzskym inštitútom. K dispozícii je knižnica s francúzskymi knihami, časopismi a učebnicami.

 

 

 

 

Stretla som skvelých ľudí ktorí sú a vždy budú ako moja rodina.

 

Barbora Grmanová, absolventka, pracuje v Šanghaji, kde vytvára edukačné videá

 

 

 

Rozumieme mladým ľuďom a podľa toho sme prispôsobili priestory v našej škole. Neustále inovujeme naše učebne a vytvárame pre žiakov miesto, v ktorom sa cítia príjemne a uvoľnene. Nová učebňa informatiky, tematicky dekorované priestory, špeciálna učebna vonku na čerstvom vzduchu aj petangové ihrisko v areály školy. Nechýba ani študentská zóna v podkroví, ktorá umožňuje našim žiakom odreagovať sa od náročných školských povinností. Naši študenti sa zúčastňujú a sú úspešní v rôznych vedomostných, umeleckých aj športových súťažiach na Slovensku a v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

Štúdium v bilingválnej sekcii ma inšpirovalok ďalšiemu štúdiu jazykov.

 

Alexandra Fabiánová, absolventka, pracuje na ambasáde USA v Brusseli

 

 

 

Študenti po úspešnom ukončení štúdia získajú:

  • Vysvedčenie o maturitnej skúške v slovenskom aj francúzskom jazyku,
  • atestáciu o jazykovej spôsobilosti vydávanou Francúzskym inštitútom, ktorá umožňuje úspešným maturantom priamy vstup na väcšinu univerzít vo Francúzsku bez ďalších skúšok,
  • vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške v prírodovednom odbore (úroveň C1) vydávané Štátnou jazykovou školou v Trenčíne (po splnení požadovaných kritérií).

 

 

 

Kde našli naši absolventi uplatnenie?

Prečítať si

 

 

 

 

Inteligentní spolužiaci v kombinácii s odlišným učebným prístupom dajú človeku skvelý základ.

 

Ondrej Repka, absolvent, realitný maklér v Bratislave

 

 

 

Štúdium je náročné, ale zvládnuteľné, čo dokazuje uplatnenie našich absolventov v praxi. Štúdium je zamerané na prírodovedné predmety, takže majú dobré logické myslenie. Študujú a študovali takmer na všetkých typoch škôl: humanitných (jazyky, prekladateľstvo, právo), technických, ekonomických, prírodovedných (informatika, matematika, biológia, fyzika), medicína.  

 

 

 

 

Vďaka častým výmenným pobytom som sa naučila samostatnosti.

 

Petra Konáriková, absolventka, pracuje v komunikačnej agentúre

 

 

 

Naše gymnázium má viac ako 20-ročnú tradíciu výmenných pobytov s francúzskymi a maďarskými školami:

 

 
  • Lycée Charles Baudelaire v Hornom Savojsku v Cran-Gévrier
  • Lycée Notre-Dame du Kreisker v Saint-Pol-de Léon v Bretónsku
  • Bilingválne gymnázium Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium v Budapešti
  • Táto výmena sa organizuje každoročne. Výmenný pobyt trvá väčšinou 9-10 dní. Študenti sú ubytovaní v rodinách. Majú možnosť spoznať skutočný život a kultúru Francúzov. Počas pobytu sa zúčastňujú viacerých exkurzií do oklolitých miest (napr. Lyon, Grenoble, Ženeva, Vienne, Paríž, Štrasburg).

 

 

 

 

Vďaka vynikajúcemu vzdelaniu som študovala na jednej z najprestížnejších škôl v Európe aj vo svete - Sciences Po Paris

 

Romana Matoušková, absolventka, finančný zástupca v Standard and Poor´s v Londýne

 

 

 

Cez projekt Erasmus+ (ktorý tiež poskytuje štipendium) mali a majú viacerí absolventi možnosť stráviť časť štúdia vo Francúzsku. Naši študenti majú tiež možnosť absolvovať časť štúdia vo Francúzsku v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a v spolupráci s partnerskými školami, alebo cez komerčné agentúry. Viac ako 25 študentov už využilo túto možnosť. Prečítajte si niekoľko postrehov: Ivana Gašparovičová, Denisa PavlovičováMichaela Polláková, Michaela Hlávková.

 

 

 

Prijímacie pohovory 2022

Viac info