Štátna jazyková skúška

V spolupráci s Jazykovou školou Trenčín môžu naši študenti získať odbornú (úroveň C1) alebo všeobecnú (úroveň C1- C2) štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka .

 

Odborná jazyková skúška (úroveň C1)

- môžu požiadať všetci študenti V.BB, ktorí v minulom roku na písomnej maturitnej skúške z francúzskeho jazyka a literatúry získali minimálne 70% a z ústnej časti nemali horšiu známku ako 3. 

- napíše v Jazykovej škole Trenčín preklad odborného textu v rozsahu 100 plnovýznamových slov ako súčasť písomnej časti skúšky.

- zmaturuje ústne po francúzsky aspoň z jedného predmetu (matematika, fyzika, chémia, biológia) najhoršie s prospechom 3.

- zmaturuje písomne po francúzsky aspoň z jedného predmetu (matematika, fyzika, chémia, biológia) najhoršie s prospechom 3.


Odborná štátna jazyková skúška sa udeľuje na základe výsledkov:

- písomnej maturitnej skúšky z odborných predmetov vo francúzskom jazyku

- ústnej skúšky z odborných predmetov vo francúzskom jazyku

- písomnej a ústnej maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka a literatúry

- odborného prekladu


Poplatok za odbornú jazykovú skúšku je 45 € (zaplatiť v hotovosti p. prof. Liptákovej).
 

 

Všeobecná jazyková skúška (úroveň C1- C2)

- môžu požiadať všetci študenti V.BB, ktorí v minulom roku na písomnej maturitnej skúške z francúzskeho jazyka a literatúry získali minimálne 70% a z ústnej časti nemali horšiu známku ako 3.

- napíše v Jazykovej škole Trenčín preklad textu v rozsahu 100 plnovýznamových slov ako súčasť písomnej časti skúšky.

- vykoná časť skúšky počúvanie s porozumením

- vykoná v jazykovej škole Trenčín ústnu skúšku z reálií frankofónnych krajín

 

Všeobecná štátna jazyková skúška sa udeľuje na základe výsledkov:

- písomnej a ústnej maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka a literatúry

- prekladu textu

- počúvania s porozumením

- frankofónnych reálií

 

Poplatok za všeobecnú jazykovú skúšku bude čoskoro upresnený (zaplatiť v hotovosti p. prof. Liptákovej).

 

Prihláška na štátne jazykovú skúšku je k dispozícii tu (vyplnenú prihlášku odovzdať p. prof. Macák).

Bližšie informácie u p. prof. Macák, macak@glstn.sk,  alebo na stránke Jazyková škola Trenčín.