Prijímacie pohovory 2024

Prijímacie pohovory 2024

 

 

Cudzia reč je kľúč, ktorý vám otvorí dvere a prinesie nespočetne veľa možností.

 

Ivan Sokolík, absolvent, lekár vo Švajčiarsku

 

 

 

 • V školskom roku 2024/2025 otvoríme jednu triedu 5-ročného štúdia (počet žiakov 30) pre žiakov, ktorí končia 8. alebo 9. ročník ZŠ (prípadne kvartu na osemročnom gymnáziu)
 • Zameranie triedy - bilingválne štúdium – slovenský a francúzsky jazyk
  Prvý ročník je zameraný na dokonalé osvojenie si francúzskeho jazyka.
  Od druhého ročníka sa matematika, fyzika a chémia vyučujú po francúzsky.
  Od tretieho ročníka sa vyučuje po francúzsky aj biológia.

 

 

 

Prijímacie skúšky

 • Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne – prihláškou prostredníctvom Základnej školy, prihlášku je potrebné poslať do 20. marca 2024 (streda)
 • Termín prijímacích skúšok: 29. apríla 2024 (pondelok) a 9. mája 2024 (štvrtok) o 9:00
 • Prijímacia skúška je robená formou písomného testu na overenie schopností žiakov študovať v cudzom jazyku. Znalosť cudzieho jazyka nie je podmienkou prijatia.
 • Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy na vývesnej tabuli pred školou a na internete do 28. februára 2024.

 

 

 

Prečo si vybrať bilingválne štúdium na Gymnáziu
Ľ. Štúra v Trenčíne?

Viac o nás

 

 

 

Súbory na stiahnutie