Uplatnenie našich absolventov

Barbora Arbetová

"Francúzština naďalej ovplyvňuje môj každodenný život."

 • študentka na Univerzite Komenského a zároveň študentka na Université de Lorraine v rámci dvojitého diplomu
 • pracuje v medzinárodnej firme vo francúzskom tíme ...viac »
 

 

 

František Babuška

 

"Znalosť francúzštiny mi umožnila vyštudovať francúzsku vysokú školu."

 • pracuje pre poradenskú a audítorskú spoločnosť Deloitte ...viac »

 

Tereza Balušíková

 

"Vďaka francúzštine som získala úplne iný rozhľad a motiváciu."

 • študuje na veterinárnej a farmaceutickej Univerzite v Brne
 • študovala na École Nationale Vétérinaire Oniris, Francúzsko ...viac »
 

 

   

Monika Daňová

 

"Boli sme naučení pracovať a učiť sa, čo mi veľmi pomohlo počas štúdia na vysokej škole."

 • pracuje ako laboratórny diagnostik v klinickej mikrobiológii ...viac »

 

Barbora Eliášová

"Učitelia nás vždy viedli k tomu, že jeden problém sa dá vyriešiť viacerými správnymi cestami."

 • absolvovala Karlovu Univerzitu (odbor biológia)
 • je študentkou doktorandského štúdia ...viac »
 

 

 

Alexandra Fabiánová

"Štúdium v bilingválnej sekcii ma inšpirovalo k ďalšiemu štúdiu jazykov."

 • vyštudovala Univerzitu Palackého v Olomouci
 • pracuje na Ambasáde v Bruseli ...viac »

 

Barbora Golanová

"Táto škola ma naučila nevzdať sa a prekonať akékoľvek prekážky."

 • pracuje ako lektorka anglického a francúzskeho jazyka pre súkromnú jazykovú školu ...viac »
 

 

 

Barbora Grmanová

 

"Stretla som skvelých ľudí, ktorí sú a vždy budú ako moja rodina."

 • vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Prahe (čínska ekonómia)
 • pracuje v Šanghaji, kde vytvára edukačné videá a krátke filmy ...viac »

 

Zuzana Ježíková

"Dôležitý nie je len samotný francúzsky jazyk, ale aj prírodovedné predmety."

 • študentka doktorandského štúdia v odbore biochémie a mikrobiológie na STU
 • pracuje v antidopigovej agentúre SR
 • inštruktorka jumpingu ...viac »
 

 

 

 

 

Petra Konáriková

"Vďaka častým výmenným pobytom som sa naučila samostatnosti."

 • vyštudovala magisterské štúdium politológie na UK v Bratislave
 • pracuje v komunikačnej agentúre, pripravuje marketingové kampane ...viac »

 

Kristína Korčeková

 

"Za moje malé aj väčšie úspechy vďačím bilingválu."

 • vyštudovala Science-Po vo Francúzsku
 • pracuje na podnikateľskom projekte vo Švédsku ...viac »
 

 

 

Paula Krajčová

"V okolí Trenčína neexistuje škola, ktorá by človeka lepšie pripravila na ďalší študijný či pracovný život."

 • pracuje v medzinárodnej firme na pozícii "demand planner" pre francúzsky trh ...viac »

 

Michal Masaryk

"Bilingválna sekcia je dobrou voľbou pre šikovných, ambicióznych a inteligentných mladých ľudí."

 • vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne
 • pracuje v Bratislave ...viac »
 

 

 

Romana Matoušková

"Vďaka vynikajúcemu vzdelaniu som študovala na jednej z najprestížnejších škôl v Európe aj vo svete - Sciences Po Paris."

 • pracuje ako finančný zástupca v Standard and Poor´s v Londýne ...viac »

 

Kristína Medalová

"Štúdium v bilingválnej sekcii mi umožnilo rozvinúť analytické myslenie."

 • získala titul MSc. na Clinical and Health Psychology na švajčiarskej Université de Fribourg
 • aktuálne pripravuje prezentáciu na misiu OSN ...viac »
 

 

 

Katarína Pastorková

 

"Na pracovnej stáži v Bruseli som stretla aj svojho partnera."

 

 • pracuje v Prahe ako učiteľka francúzštiny a angličtiny ...viac »

 

Alexandra Plešková

"Boli sme vystavení novej kultúre a neustále vedení ku samostatnému a kritickému mysleniu."

 • študovala na parížskom Inštitúte politických vied (Sciences Po Paris)
 • pracuje ako  projektová manažérka v kreatívnej parížskej agentúre ...viac »
 

 

 

 

Patrik Polcík

 

"Na výmenných pobytoch vo francúzsku som spoznal veľa ľudí, s ktorými som stále v kontakte."

 • pracuje ako fitnes tréner ...viac »

 

Andrej Puček

"Na štúdiu si najviac cením, že ma naučilo myslieť v cudzom jazyku."

 • vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave
 • študuje manažment ľudských zdrojov v Toronte v Kanade ...viac »
 

 

 

Ondrej Repka

"Inteligentní spolužiaci v kombinácii s odlišným učebným prístupom dajú človeku skvelý základ."

 • vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne
 • pracoval ako účtovník pre francúzsku divíziu
 • pracuje ako realitný maklér v Bratislave ...viac »

 

Jana Sásková

 

"Bilingválna sekcia vychováva rozhľadených a vzdelaných ľudí s neobmedzenými možnosťami."

 • pracuje ako lekárka v Nemecku ...viac »
 

 

 

Simona Šedovičová

"Francúzština ovplivnila a bude naďalej ovplyvňovať moju kariéru."

 • študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky jazyk a kultúra v Banskej Bystrici
 • stážuje v Aliance francaise, tlmočí, prekladá a doučuje deti ...viac »

 

Jakub Ševcech

"V prostredí s akútnym nedostatkom dievčat je francúzština brutálna výhoda."

 • dokončil doktorandské štúdium informatiky na FIIT STU v Bratislave ...viac »
 

 

 

Marián Ševcech

 

"Vďaka francúzštine som si našiel svoju prvú prácu."

 • pracuje ako auditor bánk, poisťovní a investičných fondov v KPMG ...viac »

 

Miroslav Schery

"Vyučovanie angličtiny na bilingválnej sekcii má výbornú úroveň."

 • bol rok na štúdiu vo Walese cez programe Erasmus
 • vyštudoval odbor Počítačová grafika a multimédiá
 • pracuje ako programátor v tíme herného štúdia NoxGames ...viac »
 

 

 

Ivan Sokolík

 

"Cudzia reč je kľúč, ktorý vám otvorí dvere a prinesie nespočetne veľa možností."

 • pracuje ako lekár v Hôpitale Neuchâtelois La Chaux-de -fonds, Švajčiarsko ...viac »

Michaela Vendžúrová

"Dôležité bolo byť disciplinovaný a vedieť si roztriediť učivo podľa náročnosti."

 • vyštudovala inžinierske štúdium manažmentu vo francúzštine
 • pracuje v automobilke, kde riadi flotilové predaje ...viac »
 

 

 

 

Emilia Vidal

"Aj keď som polovičná francúzska, vďaka bilingválnej sekcii som nezabudla po francúzsky."

 • vyštudovala anglický a ruský jazyk a medzinárodný obchod vo Francúzsku
 • pracuje ako marketingový manažér pre spoločnosť CNH industrial v Prahe ...viac »

 

Oto Záhumenský

"Znalosť francúzskeho jazyka mi dala výhodu pri pohovoroch a výberových konaniach."

 • pracuje ako vedúci oddelenia multilaterálnej spolupráce na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ...viac »
 

 

 

 

Prijímacie pohovory 2022

Viac info