Súťaže

 

Naši študenti sa zúčastňujú a sú úspešní v rôznych vedomostných súťažiach na Slovensku aj v zahraničí (matematika, fyzika, informatika), športových či umeleckých súťažiach, aj v súťažiach organizovaných francúzskym inštitútom v Bratislave (francúzske divadlo, "Génération bilingue", ...).