Akreditácia Erasmus

Naša škola získala Akreditáciu Erasmus, ktorá umožňuje našej organizáci plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus v rokoch 2021 až  2027  v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita študentov a učiteľov v oblasti školské vzdelávanie. Túto akreditáciu má 20 škôl na Slovensku.

 

Tento rok budeme môcť vďaka akreditácii podporiť štúdium vo Francúzsku na 3 mesiace až rok pre 13 študentov bilingválnej sekcie.