Akreditácia Erasmus

V roku 2020 Naša škola získala Akreditáciu Erasmus, ktorá umožňuje našej organizáci plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus v rokoch 2021 až  2027  v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita študentov a učiteľov v oblasti školské vzdelávanie ( v tomto roku má akreditáciu v oblasti školské vzdelávanie 90 škôl na Slovensku).

 

V rámci tejto akreditácie môžeme financovať:

- štúdium našich študentov na zahraničných školách v rámci Európskej únie ( 30 až 365 dní)

- výmenné pobyty našich študentov s partnerskými školami

- kurzy a pozorovanie pri práci našich pedagogických zamestnancov

- pobyt zahraničných expertov na našej škole

 

Rok 2021/2022

Rok 2022/2023

Rok 2023/2024

 

V rámci projektu chceme:

Zvýšiť kvalitu a modernizovať vzdelávanie a výučbu a udržiavať a rozvíjať medzinárodný rozmer štúdia na našej škole.

Našou hlavnou výzvou je vybudovať modernú a kvalitnú školu s medzinárodným rozmerom štúdia, ktorá pritiahne dostatok študentov, ktorí budú chcieť študovať na našej škole. Potrebujeme zavádzať nové technológie, ale aj moderné metódy a postupy vo vyučovaní aj v spolupráci so zahraničnými partnerskými školami, alebo účasťou na odborných kurzoch a školeniach. Potrebujeme prilákať a udržať si mladých, nových, perspektívnych pedagógov. Potrebujeme zaujímavý, moderný a s praxou prepojený Školský vzdelávací program

Chceme aby naša škola bola súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru. Medzinárodný rozmer štúdia, výmenné pobyty pre študentov ale aj učiteľov sú najlepšou prevenciou proti extrémizmu a neznášanlivosti a prípravou na život v spoločnej Európe.