I. BB 2. polrok 2010/2011

Školský rok 2013/2014 IV. BB: 2. polrok

Školský rok 2012/2013 III. BB: 2. polrok

Školský rok 2011/2012 II. BB: 2. polrok

Školský rok 2010/2011 I. BB: 1. polrokKto sme - prvé dojmy

 

Prospeli s vyznamenaním: Lenka Červeňanská, Natália gachová, Ivana Gašparovičová, Katarína Hlavatá, Denisa Juhásová, Terézia Kacejová, Michal Kalus, Kristína Knuppová, Alexandra Kopčanová, Veronika Kováčiková, Daniela Kozempelová, Kristína Kumová, Natália likavčanová
Prospeli veľmi dobre: 4 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 577
Priemer na žiaka: 32,06
Najviac vymeškaných hodín: 95
Najmenej vymeškaných hodín: Lenka Červeňanská - 5

 

Priemerný prospech: 1,31

Najlepší priemer v triede: 1,00 Terézia Kacejová, Kristína Knuppová, Kristína Kumová

Najhorší priemer v triede: 2,00
Trieda je v prospechu na 1. mieste z 32 tried na škole
Najhorší priemer na škole: 2,16

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Fyzika 1,17 1 2
Biológia 1,22 1 2
Chémia 1,28 1 2
Matematika 1,44 1 2
Telesná výchova 1,47 1 2
Slovenský jazyk 1,56 1 3
Francúzsky jazyk 1,61 1 3

 

 

Charakteristika 1 .BB ( triedna učiteľka Martina MIžičková)


Pripadla mi ako triedne profesorke úloha predstaviť na pár riadkoch žiakov 1 .BB triedy. Je to malá trieda s 18 žiakmi, o ktorých je veľmi ťažké písať osobne, keďže všetci sú veľmi šikovní, usilovní a obľúbení u svojich profesorov. Takže, tu je zopár riadkov:


Nikola Borisavljevič - seriózny chlapec, vždy pripravený na vyučovanie Jednoducho
chlapec, na ktorého sa dá spoľahnúť.
Lenka Červeňanská - kamarátsky typ, recitátorka, organizátorka
Gabriela Dobiašová - tichá, inteligentná, sčítaná žiačka
Natália Gachová - bezproblémová žiačka obľúbená u spolužiakov
Ivana Gašparovičová - skôr tichšia, šikovná žiačka
Katarína Hlavatá - prvý polrok študovala v Belgicku, ale hneď zapadla k ostatným
spolužiakom, je jazykovo veľmi nadaná
Silvia Holá - vždy sa postarala o dobrú náladu v triede, za čo jej ďakujeme
Denisa Juhásová - výborná žiačka a skvelá športovkyňa
Terézia Kacejová - vynikajúca žiačka, vždy svedomite pripravená
Michal Kalus - výborný francúzštinár, snáď budúci žurnalista
Kristína Knuppová - organizátorský talent, vynikajúca žiačka, všestranne zameraná
Alexandra Kopčanová - pracovitá, spoľahlivá žiačka
Veronika Kováčiková - talent na jazyky, písomnú tvorbu, ale aj na ostatné predmety
Daniela Kozempelová - seriózna žiačka a hudobníčka
Kristína Kumová - šikovná žiačka, najmä na jazyky
Natália Likavčanová - predsedníčka triedy, organizátorka, recitátorka, jazykový talent
Daniela Pučkovicová - veselá, obľúbená žiačka
Ján Remenec - hudobník, Trenčanista


Asi sa Vám bude zdať, že niektoré tvrdenia sa opakujú, ale je veľmi ťažké predstaviť triedu, kde je toľko šikovných a nadaných žiakov, zato o to lepšie sa v nej učí.
Milí študenti už čoskoro 2.BB? zostaňte, akí ste, slušní, nadaní, premýšľajúci mladí ľudia so zmyslom pre povinnosť, ktorí sa ale vedia aj dobre zabaviť a ako trieda vždy držia spolu. Ešte o vás určite budeme počuť ako o budúcich lekároch, hudobníkoch, novinároch, ... držte sa!

 

Nikola Borisavlievič
Môj najväčší úspech v tomto školskom roku je to, že som sa veľmi dobre naučil po francúzsky, tiež som rád, že som úspešne zvládol výmenný pobyt v Maďarsku, na ktorý mám veľa úžasných spomienok. Okrem iného som počas tohto školského roka vďaka škole spoznal viac skvelých ľudí, s ktorými mám veľa zážitkov.
 

Lenka Červeňanská
- Za najväčší úspech považujem určite to, že som živá a zdravá úspešne ukončila 1. ročník
- Úžasný LVVK , na ktorý určite nezabudnem
- Zoznámenie s mojou maďarskou kamarátkou Szandy
- Pri učení šúľanej som zatiaľ padla iba 2x
- Nájdenie úžasných deciek
- Začiatok jazdenia na koni, 10 dupnutie na nohu
- Výhra volejbalového turnaja na Starej Turej
- Zlepšenie kondičky vzhľadom na náš telocvik s Mgr. Foltánovou
- Vďaka tejto škole nájdenie mojej sesternice z druhého kolena
- Zvládnutie franiny, aj keď som v to neverila
- Občasné- týždenné chodenie do školy na 3. hodinu kvôli absencii francúzštinárky
- Naučenie nových prvkov z folklóru a spoločenských tancov a viac bicyklujem 
- Konečne som sa naučila ako- tak pravidelne jesť
 

Gabriela Dobiašová

 - za úspechy získané v tomto roku považujem:
- že som neprepadla z telesnej
- že som spoznala nekonečne úžasných ľudí,
- navštívila Budapešť,
- prestala odpadávať v autobuse,
- ako tak sa naučila po francúzsky
- prestala stresovať kvôli známkam.
 

Natália Gachová

 

Ivana Gašparovičová
- Tento školský rok považujem za dobrý
- Úspešne sme prekonali tento prípravný ročník
- Na konci mája sme mali písomné a ústne skúšky z francúzštiny. Na ústnych skúškach nás skúšala francúzska lektorka Pauline, ale zvládli sme to dobre. Z ústnej skúšky som mala 1!!
- V marci sme šli na výmenný 4 - dňový pobyt do Budapešti. To bolo super. Potom o týždeň neskôr prišli Maďari sem. Mali sme spoločný program, bolo to fajn
- Ešte pred tým sme v januári boli na LVVK v Jasnej. Bolo tam super . Niektorí sme sa naučili lyžovať, niektorí len zdokonalili
- Naučili sme sa celkom dobre FRJ
- Myslím, že tento rok sme úspešne skončili ,a tešíme sa na ďalšie pokračovanie spolu s francúzštinou
 

Katarína Hlavatá
Po úspešne zvládnutom prvom ročníku môžem povedať, že moje rozhodnutie absolvovať bilingválne štúdium bolo správne. Sme skvelý kolektív a podarilo sa nám zdokonaliť si francúzštinu. Či už na lyžiarskom, alebo počas môjho pobytu v Budapešti, prežili sme veľa krásnych chvíľ, na ktoré nikdy nezabudnem.
 

Silvia Holá
Mojim najväčším úspechom toho šk. roku je to , že som prežila tých 20 hodín franiny za týždeň. Som rada, že to už mám za sebou. Ďalej: naučila som sa robiť dredy, variť, celkom dobre šoférovať tatove auto... Som zodpovednejšia oproti minulému školskému roku, viac poslúcham rodičov aj profesorov. Zjedla som sušených chrobákov z Anglicka, nestratila som sa v Budapešti, zachránila som bezdomovcovi život. Tak toto je pár mojich úspechov za tento školský rok.
 

Denisa Juhásová
V tomto roku moje úspechy:
- napísať záverečný test z FRJ- úspešne
- zvládnuť ústna skúška
- kvalitná komunikácia pri výmennom pobyte v Maďarsku
- nájsť si veľa nových priateľov
- naučila som sa francúzštinu
- naučiť sa samostatnosti (internát)
- konečne som sa dala ostrihať
- naučila som sa nestresovať pri písomkách
- prestala som po večeroch vysedávať pred PC a pred TV

 

Terézia Kacejová
Tento rok bol fajn... Nemala som žiadne obrovské úspechy, ale spoznala som nových ľudí, všetci sme prešli prvým ročníkom a teším sa na leto. Jeden obrázok, ktorý som mala dlho rozrobený už mám konečne dokreslený a som s ním spokojná. Počas roka som si našetrila dosť peňazí na to, aby som mohla ísť cez prázdniny do zahraničia... Tiež sa mi podarilo cez Vianočné sviatky prestúpiť na správny vlak a nestratiť sa 

A za posledný polrok sa zase o trochu zmenil môj pohľad na život...
 

Michal Kalus
V tomto roku sa prihodilo veľa vecí, s ktorými som spokojný a som rád, že sa stali. V prvom rade neľutujem príchod na náš bilingvál, pretože teraz po 10 mesiacoch vidím pokrok a už sa teším na ďalšie roky s francúzštinou. Na našom gympli som spoznal veľa skvelých ľudí a rovnako, aj vďaka výmennému pobytu v Budapešti, som mohol spoznať rovesníkov z inej krajiny a s inou mentalitou, hoci sme zistili, že rozdiely nie sú vôbec priepastné. Bola to cenná skúsenosť do budúcnosti a už teraz sa teším na ďalšie pobyty mimo našej republiky. Ľudia, ktorých som spoznal, sú strašne super osoby a dúfam, že ostaneme navždy v kontakte. Prajem celej našej triede, nech sa nám aj naďalej darí - minimálne tak ako doteraz.
 

Kristína Knuppová
Tento (školský) rok považujem za celkom úspešný, vzhľadom na to, že:
- Som neskončila na psychiatrii ako mi to niektorí prorokovali
- Commun som napísala na 1
- Boli sme v Budapešti, kde som sa dorozumela (a nemýlila som si číslo 5 s číslom 12 ako moja corres)
- Vďaka p. prof. Foltánovej som sa naučila robiť kliky
- Na lyžiarskom som padla len 2x 
- Začala som chodiť do prípravky do Trenčanu
- Našla som super ľudí
- A po roku som schopná skonštatovať, že FRJ je fajn ( okrem subjonctivu)
- Vyšla som viac schodov vďaka každodenným 4 poschodiam
- Začala som sa učiť aj ruštinu :D
- Už viem , že visutá lanovka je s mäkkým i, lebo visí
- Písomku z náboženstva som zvládla na 2+
- Naučila som sa nové slová vďaka spolužiačke z Myjavy a iných oblastí

 

Saša Kopčanová
- V tomto roku bolo mojim najväčším úspechom asi to, že som sa ako- tak naučila po francúzsky, taktiež, že som bola na výmennom pobyte, ktorý som prežila v zdraví
- Ďalej som bola na super LVVK v Jasnej, ktorý som síce prežila, ale neviem, či práve v zdraví 
- Každý deň bežím na autobus , šliapem ráno 4 poschodia do triedy, asi 1 000 000 krát sa presúvam z triedy do triedy a chodím pozerať suplu, či nám niečo neodpadlo
- Moja fyzická kondícia sa určite zlepšila
- Neviem ako som zvládla ranné vstávanie, ale dáko hej, lebo doteraz žijem
- A čo sa týka tých mimoškolských úspechov, tak za ne považujem napr. to, že som sa naučila šoférovať (aj keď to by som sem asi nemala písať :D ) vážiť si veci, ktoré mám a tiež som začala čítať knihy, ... neviem čo ma to napadlo, ale páči sa mi to..
- Ale spievať aj tak nikdy nebudem vedieť.
 

Kováčiková Veronika
- prežila som v akom- takom fyzickom ( miestami zhoršenom fyzickom) zdraví
- dopracovala som sa na bilingválny francúzsky gympel a prešla som 1. ročníkom
- naučila som sa po francúzsky
- rozhodla som sa chodiť na nemčinu
- našla som si kopu úžasných priateľov
- prežila som s nimi strašne veľa krásnych okamihov, osláv a podujatí
- bola som na výmennom pobyte v Budapešti a spoznala super Maďarov (sympatických)
- schudla som a prestala som jesť mäso a zlepšilo sa mi svedomie, že tie ... chúďatká kvôli mne viac neumierajú
- zlepšila som sa v lyžovaní počas úžasného LVVK
- zachránila som 3 mláďatká zajačikov a ručne ich dokŕmila (nie vlastným mliekom)
- naučila som sa sestru húpať sa
- narástli mi vlasy
- skoro úplne som prestala pozerať TV
- už sa toľko nehádam s rodičmi a neodsudzujem ich (takmer)
- urobila som si vlastné mojito (bez alkoholu)
- naučila som štekať svojho psa

 

Daniela Kozempelová
Tento rok som skončila 1. rok bilingválu a som s ním spokojná. Myslím, že konečne z tej francúzštiny aj niečo viem. Teda aspoň tie základy 
Taktiež som skončila 1. cyklus klavíru a na budúci rok budem pokračovať druhým.
V zime sme boli s triedou na lyžiarskom výcviku, kde som si vyskúšala, aké je to stáť na lyžiach.
O mesiac na to, cez jarné prázdniny som mohla povedať svoje prvé „Bonjour“ aj priamo vo Francúzsku.
Síce ešte nemám presné plány na leto, ale aj tak sa naň už veľmi teším. Merveilleuses vacances à tous!
 

Kumová Kristína
- Tento šk. rok bol pre mňa úplne iný, ako predošlé. Plný nového: nových ľudí, zážitkov, miest.
- Úspechy som dosiahla v mnohých oblastiach
- Absolvovala som ZUŠ v hre na klavíri, konečne po siedmich rokov trápenia.
- Bola som 2x na MSR v tanci, ktorý milujem. Nevyhrala som, ale zúčastnila som sa
- Myslím, že aj celkovo v tanci som sa o niečo zlepšila
- Nezabudla som angličtinu, a to tiež považujem za úspech
- A to najhlavnejšie: viem po francúzsky! Zatiaľ som francúzštinu skúšala len na Maďarke, ale tá sa nesťažovala
 

Natália Likavčanová

- Žijem
- Mám natlačenú franinu v hlave tak, že už aj po francúzsky rozmýšľam a snívam
- Počas lyžiarskeho som neskončila v nemocnici
- Doniesla som si 700 geniálnych fotiek z Budapešti
- Dohovorila som sa s mamou mojej maďarskej corres rukami-nohami
- Zlepšila som si kondičku vďaka tomu množstvu kilometrov, ktoré za deň prejdem a taktiež vďaka stovkám schodov, ktoré za deň vyšliapem
- Vďaka mojej zlepšenej kondičke som vydržala behať 12 minút takmer vkuse
- Už viem s úplnou istotou aj o polnoci, kde je Macedónsko
- Začala som uverejňovať svoje spisovateľské výplody fantázie
- Zistila som, že svet je naozaj veľmi malý
- A tiež som sa presvedčila, že tichá vody brehy myje

 

Daniela Pučkovicová
Moje úspechy som tento rok nejako nezaznamenala, asi preto, že žiadne nemám. Ale keď musím niečo napísať, tak fajn...
- Dala som si druhý pirsing
- Začala som s taliančinou
- Naučila som sa lyžovať
- Už nelepím žuvačky pod lavice, a nekreslím kade- tade
- "Nezblíňam" toľko po shopping centrách
- Zažila som som dovtedy nepoznané
- Konečne beriem život taký, aký je
- Stala som sa lepším „človekom“
 

Ján Remenec
- Úspešne som dokončil 1. Ročník
- Našiel som si nových kamarátov
- Prežil som výmenný pobyt v Budapešti
- Laureáti celoštátnej prehliadky DFS na Likavke
- Dal som sa ostrihať
- Naučil som sa po francúzsky