II. BB 2. polrok 2013/2014

Prehľad klasifikácie triedy II. BB za 2. polrok šk. roku 2013/2014

 

Prospeli s vyznamenaním: Dančová Gabriela, Hamar Tomáš, Janíková Nikoleta, Lorentzová Tamara, Oberta Brian, Rebrošová Martina, Rónaiová Michaela

Prospeli veľmi dobre: 6 žiaci

Prospeli: 2 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 745
Priemer na žiaka: 49,67

Najmenej vymeškaných hodín: 6 - Korec Tomáš

Najviac vymeškaných hodín: 112

 

Priemerný prospech: 1,53

Najlepší priemer v triede: 1,00 Rebrošová Martina

Najhorší priemer v triede: 2,23
Trieda je v prospechu na 4. mieste z 30 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,41 - II.D

Najhorší priemer na škole: 1,99

 

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Psychosociálny tréning 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Informatika 1,07 1 2
Telesná výchova 1,20 1 2
Anglický jazyk 1,47 1 3
Geografia 1,47 1 2
Slovenský jazyk 1,47 1 3
Dejepis 1,53 1 2
Biológia 1,60 1 3
Chémia 1,67 1 2
Fyzika 2,00 1 3
Matematika 2,13 1 4
Francúzsky jazyk 2,33 1 4