V. BA - Kvinta 1. polrok 2009/2010

Školský rok 2011/2012 Septima: 2. polrok

Školský rok 2010/2011 Sexta: 1. polrok, 2. polrok

Školský rok 2009/2010 Kvinta: 2. polrokVianočné želania

 

Prospeli s vyznamenaním: Nikoleta Mária Horňáčková, Róbert Lexman, Alexandra Lochmanová, Linda Melicherová, Liliana Mišáková
Prospeli veľmi dobre: 12 žiakov
Prospeli: 11 žiakov

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 984
Priemer na žiaka: 35,14
Najviac vymeškaných hodín: 104
Najmenej vymeškaných hodín: Sedláčková Katarína - 0

Priemerný prospech: 1,91
Trieda je v prospechu na 21.  mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,61 - 4.D
Najhorší priemer na škole: 2,3
 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Informatika 1,21 1 2
Telesná výchova 1,29 1 2
Dejepis 1,64 1 3
Umenie a kultúra 1,64 1 3
Slovenský jazyk 1,68 1 3
Anglický jazyk 1,96 1 3
Fyzika 2,21 1 4
Geografia 2,36 1 4
Francúzsky jazyk 2,39 1 4
Biológia 2,43 1 4
Chémia 2,50 1 4
Matematika 2,50 1 4

 


Pochvalu riaditeľom školy  dostal: Róbert Lexman za 2. miesto celoslovenskej súťaže Náboj FKS v kategórii juniorských družstiev

 

Na čo všetko sú študenti V.BA (kvinty) hrdí po úspešnom zvládnutí prvého polroku?

 

Adriana Andrášová 
„Päť mesiacov je príliš krátka doba.“ To ma ako prvé napadlo. Keď som sa však nad tým hlbšie zamyslela, zistila som, že každý deň urobím niečo, na čo som hrdá, preto sa všetko vymenovať nedá. Či už je to zložitá domáca úloha, pomoc rodičom, alebo len kresba pekného obrázku.
Každý deň chodím do školy, učím sa, kreslím, čítam, mám množstvo krúžkov – divadelný, gitaru, doučujem angličtinu a popri tom všetkom chodím do klubu fanúšikov anime.
Je toho veľa, čo robím, ale na všetko som hrdá.

 

Barbora Arbetová
Ja som nedosiahla žiadne úspechy, čo je veľmi smutné, a preto sa budem ďalší polrok snažiť o to, aby som tu mala čo napísať. A po pripomienke pani profesorky Liptákovej dodávam, že som si vyslúžila pochvalu na hodinách fyziky. A taktiež som vyrátala prvú sériu fyzikálneho korešpondenčného seminára, ale mala som tak málo bodov, že som s tým sekla.

 

 Monika Babirádová
Som hrdá na to, že som ešte nič dôležitého nestratila, že celkom zvládam školu, že sa nebijem so sestrou, na to, že som napísala Test commun na dobrú známku, že som absolvovala DELF B1 a že tancujem v Trenčane.

 

 Terézia Barčáková
Bola som na prechádzke s mesačným synovcom, prežila som lyžiarsky a našla veľa kamarátov. Nedostala som žiadnu 5-ku na polroka. Som členka Študentského fóra, píšem články do Vegetu. Kúpila som si novú knihu zo španielčiny pre pokročilých a prečítala som Malého princa po francúzsky.

 

Tamara Bartková
Na čo so hrdá tento polrok? Na to, že som sa ešte nepohádala s učiteľmi, že som ešte nezabila Barboru a že sa mi ešte nič vážne nestalo. Som hrdá na to, že som dokázala povedať nie a že som nič dôležité nestratila. Bola so na sústredení z UFA, vypočítala som 1. Sériu FKS a potom som to elegantne vzdala. Som hrdá, že môj potkan ešte stále žije.

 

Vratislav Eliáš
Keďže sme boli na LVVK, tak som si našiel nových kamarátov a náš kolektív sa utužil. Na vysvedčení nebudem mať ani jednu štvorku a začal som sa učiť biológiu. Prečítal som štyri veľmi dobré knihy a na FarmVille som už level 23. Chodím do Korničky, kde už končím, ale dostal som sa do folklórneho súboru Družba, kde sa mi pomerne darí.

 

Nikoleta Horňáčková 
Tak tento polrok som hrdá na to, že aspoň trochu chápem francúzske predmety a že som nejako zrátala tie testy commun a dobrovoľne som spravila DELFy. Som hrdá, že ma určití ľudia dokopali na lyžák a mne sa tam ľúbilo!!!!!, že som spoznala geniálne perfektne úžasných ľudí z I.E . A vlastne aj na to, že sa mi podarilo konečne začať vypisovať prihlášku do Francúzska. 

 

 Žofia Chrobáková
Za tento polrok som hrdá na to, že aj po prechode na toľko francúzštiny som si udržala relatívne dobré známky a že som pomohla dosiahnuť lepšie známky aj mojim dvom mladším bratom, ktorí v škole nič nechápali, ale ja som im to vysvetlila a pochopili to.

 

 Monika Jančovičová
V tomto polroku som vlastne žiadne úspechy nemala, lebo sa vlastne nič nezmenilo, ale som hrdá, že som sa nejako výrazne nezhoršila, aj keď učivo po francúzsky sa mi chápe ťažšie. Mimo školy som hrdá na to, že sa mi darí v japončine.

 

Michaela Kováčiková
Takže ... čo sa týka úspechov v škole ohľadom známok a učiva, môžem si iba pogratulovať, že som z určitých predmetov neprepadla. Inak som začala aktívnejšie chodiť na vystúpenia s Trenčanom a spievala som aj na výročí a to už je čo povedať. Okrem toho a pár iných drobností, ako to, že som porozumela tarokovým kartám, už udalosti nesúviseli priamo s mojimi osobnými úspechmi.

 

 Andrea Kyselicová
Na čo som hrdá tento polrok? Na to, že ma prijali do Francúzska na strednú školu, že mi na vysvedčení nevyšla z ničoho trojka, na lyžiarsky a na to, že som ešte nestratila okuliare.

 

Alexandra Lochmanová
Na čo som hrdá tento polrok? Hlavne asi na to, že sa mi podarilo začať vybavovať ročné štúdium v zahraničí. Som hrdá aj na to, že sa mi podarilo mať z fyziky priemer 1,00. A ešte aj na to, že sa mi darí skvele vychádzať s mojimi kamarátmi, aj keď s nimi v niektorých veciach nesúhlasím. A ešte že kreslím pekné obrazy v ZUŠ-ke.

 

Pavol Martiš
Za tento polrok som sa dostal na vynikajúci LVVK, kde bolo super a dobre som si zalyžoval a nedostal som na vysvedčení žiadnu štvorku. Narodila sa mi ďalšia neter a dovŕšil som 15 rokov.

 

Linda Melicherová
Som hrdá na to, že mám také dobré vysvedčenie aj napriek zlým predpovediam, a na to, že mám taký dobrý vkus, vďaka ktorému mám takých dobrých kamarátov. Som hrdá na to, že mám husté a krásne vlasy. Som hrdá na to, že nepijem alkohol, nefajčím a nepodľahla som ani iným nerestiam.

 

 Monika Michalíková
Mám na polroka lepšie známky, ako som očakávala. Prežili sme úžasný lyžiarsky, náš kolektív v triede sa utužil. Pokračujem vo folklórnom súbore Trenčan. Zlepšila som sa v angličtine. Mám ďalšiu sestru.

 

 Liliana Mišáková
Tento polrok sa mi celkom vydarilo vysvedčenie, nestalo sa mi nič zlé a nestratila som peňaženku ako každý rok. Začala som chodiť na angličtinu a pripravujem sa na First Cambridge Diplom. Bola som medzi najlepšími na lyžiarskom, hrám na husle a riešim Fyzikálnu olympiádu.

 

Lukáš Moštenický
V tomto polroku som hrdý na to, že som celkom dobre zvládol veľa nových predmetov po francúzsky, aj keď som to nečakal. A som hrdý aj na svoje úspechy v karatistickom klube REAL TEAM Trenčín.

 

Martin Néma
Najväčší úspech za tento polrok pre mňa je, že nemám z geografie štvorku a že som si zvykol na nových profesorov a že som na lyžiarskom spadol len raz.

 

Daniel Oriešek
Zmenil som sa v správaní a mám úspechy v osobnom živote. Spoznal som veľa ľudí. Hrám hokejbal a hokej v Trenčianskych Tepliciach.

 

Šimon Priadka
Za najväčšie úspechy tohto polroku považujem známky z biológie , telesnej a fyziky. 

 

 Jakub Slávik
Za najväčší úspech považujem, že som neprepadol a že som nedostal 2 zo správania a že som bez problémov absolvoval lyžiarsky kurz. A že tancujem u Paškovcov a bol som na viacerých vystúpeniach.

 

Andrej Šuľak
Podarilo sa mi opraviť dejepis a chémiu. Naučil som sa nové veci na lyžiarskom. Neporušil som predsavzatie, že nebudem mať trojku na vysvedčení a nemám. Prešiel som asi 20 počítačových hier ako GTA, Cryss séria Call of Duty a iné.

 

Dominika Šumajová
Našla so si nových kamarátov a prežila som úžasný lyžiarsky. Z fyziky mám lepšiu známku ako som čakala. Cez vianočné prázdniny som schudla.

 

 Martin Zelník
Môj úspech tento polrok bol, že som si zvykol na nových profesorov bilingválnej sekcie, i keď to nebolo ľahké. Ďalej som  zvládol lyžiarsky bez dvojky zo správania.

 

Marián Žabka
Medzi moje najväčšie úspechy za tento polrok, ktoré si cením je dvojka z biológie a veľa nových kamarátov, ktorých som spoznal na lyžiarskom.