Študijné výsledky

Naši študenti sú šikovní a múdri, húževnatí a vytrvalí, občas geniálni, občas pracovití, tvrdohlaví a tvoriví, majú životný elán a sú niekedy zodpovední a niekedy pochabí, ale rozhodne sú veľmi vtipní.
Veď posúďte sami, čo všetko dokážu v a popri škole, čo je pre nich dôležité, aké majú priority a čím všetkým sa môžu pochváliť.