I. BB 2. polrok 2011/2012

Školský rok 2013/2014  III. BB: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Červeňanová Lívia, Kolníková Nikola, Körmenyová Karin, Kútna Mária, Lišková Dominika, Moncoľová Lívia, Vodičková Ria

Prospeli veľmi dobre: 8 žiaci

Prospeli: 3 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 861
Priemer na žiaka: 47,83

Najmenej vymeškaných hodín: 0 - Zuzana Palčeková, Marcel Spaček

Najviac vymeškaných hodín: 360

 

Priemerný prospech: 1,61

Najlepší priemer v triede: 1,00 Červeňanová Lívia, Kolníková Nikola, Moncoľová Lívia

Najhorší priemer v triede: 2,33
Trieda je v prospechu na 8. mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,51 - I.BB a 1.A

Najhorší priemer na škole: 2,16

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Biológia 1,00 1 1
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Telesná výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1

Matematika

1,94 1 4
Slovenský jazyk 2,00 1 3
Chémia 2,06 1 4
Fyzika 2,11 1 4
Francúzsky jazyk 2,26 1 4

 

 

Pochvala riadiťeľom školy:

Korina Kovácsová za reprezentáciu školy (1. miesto na celoslovenskej súťaži frankofónnych divadiel IGRAM 2012 v Košiciach)

 

 

Ján Blaháč

Za tento školský rok som mal veľa tanečných  úspechov. Naučil som sa francúzsky jazyk, spoznal som úžastných ľudí. Boli sme na výmennom pobyte v Maďarsku. Som rád, že som úspešne zvládol tento školský rok.

 

 

 

 

 

Michaela Bulková

No. Niečo vám tu teda napíšem.
Nechce sa mi veriť, že prešiel normálne celý rok odvtedy ako som vošla do dverí svojej novej triedy so srdcom v gatiach. Vo všetkom to bol pre mňa prelomový rok..V zdraví som odišla z deviny (pýtajte sa načo, sakra, tu chcem sedieť do dvadsiatky?), úspešne som skončila osemročku - výtvarnú, začala dramatický odbor v zuške (poviem vám, divadlo ma fakt bere, a francúzi ho majú tiež radi..), spoznala veľa nových ľudí - niektorí stáli za námahu povedať si prvé ahoj a už by to tu bez nich nešlo, no viete ako to chodí..vrana k vrane..nie každý tu bude hneď "Le meilleure ami" ;) , naučila sa fakt pomerne dobre po francúzsky ( je to naozaj tak, ako tvrdia všetci, jednoducho vám to za ten rok čo máte 20 hodín frj do týždňa, do tej hlavy nalezie aj keby ste neviem čo robili..ale treba sa učiť, to je fakt). Absolvovala výmenný pobyt s maďarmi (to bola sranda, hej, hlavne to dorozumievanie) :D , začala som chodiť na plaváreň (skoro pravidelne), naučila sa ešte lešpie variť (aj milované grécke špeciality) a nanešťastie pribrala asi dvesto kíl, čo pri mojej pidi veľkosti začína pripomínať mláďa kosattky dravej. Toď vše o mne, dúfam, že ste sa pri čítaní až tak nenudili, a dúfam, že budúci rok vás tu uvidím. Rrrr, aurevoir, Michaela :)

 

 

Lívia Červeňanová

Úspešne som zvládla prvý ročník na bilingválnom gymnáziu, spoznala som nových ľudí (príjemných aj nepríjemýnch), zažila som úžasný výmenný pobyt v Budapešti, získala som nový pohľad na život a skúsenosti.

 

 

 

 

 

Tamara Jurásková

Neprepadla som z fyziky, objavila som anime a yaoi a stihla som naskočiť a vyskočiť z metra .

 

 

 

 

 

 

Alexandra Kohoutová

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Kolníková

Tento školský rok mi priniesol veľa zmien.  Zmenila som školu, spoznala množstvo skvelých ľudí, naučila som sa niečo po francúzsky. Francúzština je veľmi pekný jazyk. Hneď ma chytila za srdce. V marci tohto roku sa naša trieda zúčastnila výmenného pobytu v Maďarsku. Mám odtiaľ veľa zážitkov a ďalšiu životnú skúsenosť.

 

 

 

 

Karin Körmendyová

Za tento školský rok som nezaznamenala nejaké prevratné úspechy, ale mám veľa nových zážitkov a skúseností.Najväčšie úspechy: prežila zmenu kolektívu(zapadla) a tým som spoznala nových ľudí a získala super kamarátov,ako tak som sa naučila po francúzsky, prežila tie nekonečné hodiny( aj keď obdivujem p.profesorku ako to s nami vydržala :D),dohovorila som sa s mojimi corres, prežila hodiny státia na stanici a tým získala stručný prehľad zastávok od Žiliny až po Chynorany, zmenšila objem mojej desiaty:D A aj keď mi pešo cesta do školy (vlak nerátam)trvá cca 30min nerobí mi problém vyjsť na posledné poschodie.Obľúbila si veľkú prestávku, náš malý kumbál ako aj milú pani bufetárku. A doteraz verím, že náhody neexistujú:))

 

 

Korina Kovácsová

Tento školský rok sme vyhrali hereckú súťaž v Košiciach. Zdokonalila som sa vo fracúzštine, spoznala som nových ľudí, zúčastnila som sa výmenného pobytu. Moja corres bola super.

 

 

 

 

 

Mária Kútna

Naučila som sa po francúzsky, spoznala som super ľudí a našla si nových priateľov, navštivila som Budapešť a nestratila som sa tam.

 

 

 

 

 

 

Dominika Liščáková

Za moje úspechy v tomto roku považujem to, že som prežila nespočetné množstvo hodín franiny - oplatilo sa. Spoznala som super ľudí, som vo fajn kolektíve. Dohovorila som sa (na moje veľké prekvapenie) s mojou maďarskou corres, nestratila som sa v Budapešti a 4 dni som tam vydržala nejesť nič iné, len rezne (nedobrovoľne :D).. a mojou najväčšou láskou sa stalo metro...zistila som, že máme super pani bufetárku, a že čo sa má stať, sa stane ;)

 

 

Dominika Líšková

Za svoj najväčší úspech v tomto školskom roku považujem to, že som úspešne zvládla prvý ročník a naučila sa francúzsky jazyk, spoznala veľa nových ľudí, zažila super lyžiarsky  a počas pár dní spoznala Budapešť, Myslím, že táto škola mi zmenila pohľad na život aj na svet ako taký.

 

 

 

 

Lívia Moncoľová

Úspechy za tento školský rok sú, že som sa naučila po francúzsky, bola som na výmennom pobyte v Budapešti, zvládla som prvý rok na internáte. Ako člen DHZ  Polianka som bola na okresnej hasičskej súťaži, kde sme sa umiestnili na 3. mieste.

 

 

 

 

 

Zuzana Palčeková

Neprepadla som z chémie, stretla som kopu skvelých ľudí a yaoistiek, dopracovala som sa ku cosplayu.

 

 

Natália Pastorková

Ja si myslím, že bilingválnu sekciu zvládne každý len sa musí učiť a hlavne chcieť. Moje úspechy v tomto roku boli hlavne tie, že som sa nestratila v Ma´darsku a dorozumela sa s našimi maďarskými kamarátmi. Spoznala som tu veľa nových ľudí a nových kamarátov. No myslím si, že môj najväčší úspech je, že som sa naučila hovoriť po francúzsky.

 

 

 

Marcel Spaček

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Straková

Moje najväčšie tohtoročné úspechy sú z ničoho som neprepadla :D, keď som sa rozhodla prestúpiť a prijali ma na umeleckú školu, zlepšila som si zopár známok a to že som si niektoré zhoršila je nepodstatné, stretla som nových úžasných ľudí, viac som sa osamostatnila, zažila som krásny  a namáhavý pobyt v Budapešti. Zistila som pár užitočných informácii (ale naozaj len zopár, väčšina bola úplne nepodstatných), išla som metrom.

 

 

Ria Vodičková

Za moje tohtoročné úspechy považujem, že som sa naučila po francúzsky (okrem conditionnelu) , že som si na lyžiarskom nič nezlomila, dorozumela som sa s mojou corres v Maďarsku, strávila obedy v školskej jedálni a spoznala skvelých ľudí