Sexta 2. polrok 2013/2014

Školský rok 2012/2013  Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Jančová Ľubica, Teplanová Patrícia

Prospeli veľmi dobre: 10 žiaci

Prospeli: 6 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 473
Priemer na žiaka: 26,28

Najmenej vymeškaných hodín: 1 - Gagová Alžbeta

Najviac vymeškaných hodín: 138

 

Priemerný prospech: 1,84

Najlepší priemer v triede: 1,00 - Jančová Ľubica

Najhorší priemer v triede: 3,23
Trieda je v prospechu na 19. mieste z 30 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,41 - II.D

Najhorší priemer na škole: 1,99

 

 

Predmet Priemer Najlepšia

Najhoršia

Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Informatika 1,17 1 2
Telesná výchova 1,25 1 3
Dejepis 1,67 1 4
Anglický jazyk 2,00 1 4
Biológia 2,00 1 4
Fyzika 2,11 1 4
Geografia 2,17 1 4
Slovenský jazyk 2,17 1 4
Chémia 2,22 1 4
Matematika 2,39 1 4
Francúzsky jazyk 2,67 1 4

 

 

lžbeta Gagová

zvládla som všetky testy commun, vydržala som občas písať s bratom úlohy a stále žije, prežila som další školský rok.

 

 

 

 

 

 

Ľubica Jančová

úspešne som prežila ďalší školský rok, 2. miesto na krajskom kole matematickej olympiády, 4. miesto na krajskom kole fyzikálnej olympiády, 2. miesto na festivale divadiel Igram

 

 

 

 

 

Karolína Malecová

mám len jednu 3 na vysvedčení, tanečné úspechy, vydržala som týždeň nejesť čokoládu

 

 

 

 

 

 

Ondrej Malík

Vyhral som školský turnaj vo volejbale ako hosťujúci hráč v Oktáve. Získal som tretie miesto vo volejbale v zmiešanom turnaji stredných škôl. Získal som tretie miesto vo volejbale v mužskom turnaji stredných škôl. Zúčastnil som sa 24-hodinového volejbalového maratónu. Získal som druhé kiu v karate (už mi chýbajú len 2 opasky do čierneho).Zistil som, že je možné, že moja mama bude šťastná za trojku z francúzštiny. Som o krok bližšie k tomu, aby som pochopil, ako mám písať argumentačnú prácu. Videl som 4 série Game of Thrones za 2 týždne. Škoda že to boli tie dva týždne počas ktorých som sa mal najviac učiť.

 

 

Pavlina Pavleová

som rada že som sa zlepšila v plávaní a začala som robiť triatlon a že som v ňom dosiahla nejaké úspechy  a začala som sa viac usmievať.

 

 

 

 

 

 

Eliška Prístupná

Tento šk. rok som dopomohla k tomu, aby sme si vytvorili skvelú partiu ľudí v triede, z čoho sa teším. Možem povedať, že som zažila najlepší ples, ktorý každoročne organizuje naša škola. Začala som sa viac usmievať a snažím sa viac pomáhať ľuďom.

 

 

 

 

Michal Ržonca

• narodil som sa mojím rodičom
• 2. miesto fyzikálna olympiáda krajské kolo kategória D.
• na matematickom klokanovi som sa umiestnil na 78-83 mieste (2,7% zo všetkých)
• umiestnenie na cyklistickom preteku Jarný šprint do kopca v kategórií do 17 rokov
• celkovo 20. miesto na Púchovskom cyklomaratóne v kategórií do 18 rokov
• naučil som sa vyrábať plošné spoje

 

 

Zuzana Sámelová

chodím často peši
zúčastnila som sa najlepšej akcie našej školy - gympelplesu
častejšie sa usmievam
spoznala som veľa super ľudí

 

 

 

 

Andrea Šabatková

Zaujímavé ako sa dokáže človek za jeden rok zmeniť. Túto skutočnosť nepozorujem len na svojom okolí, ale aj na sebe samej. Zhruba pred dvomi rokmi som zabuchla klavír a nadávala na toho, kto takúto vec vymyslel. Dnes keď sa vrátim zo školy unavená a naštvaná na celý svet, nedokáže ma nič viac opraviť, ako polhodinka hry na klavíri. Taktiež som sa na naliehanie mojej utrápenej spolusediacej začala učiť konečne malú násobilku naspamäť - už viem prvú polovicu, ale aj tak kontrolujem na kalkulačke, aby ma učiteľka náhodou nezabila pohľadom. Okrem iného som si ujasnila kde je pravá a kde ľavá strana, zahrala si scénku s mojimi kamošmi z divadla a objavila tajomstvo zapletania vrkočov. Moja lavica dostala poriadne zabrať, pretože na začiatku roka som na ňu nalepila papier a sľúbila si, že ho celý zaplním čmáranicami (prisahám že po ťaháku ani stopy). Už môžem len vyplašene čakať nový rok.

 

 

Patrícia Teplanová

- som o rok staršia

- dokázala som tak pokaziť tablet, že sa nedal opraviť, jednoducho mám talent

- splnila som väčšinu mojich predsavzatí

- samé jednotky z matematiky

- získala som nové zaujímavé vedomosti

- prečítala som Maupassanta po francúzsky

- zlepšila som si známky na vysvedčení, a je to moje najlepšie vysvedčenie na tomto gymnáziu, aj keď to bolo veľmi náročné

- a hlavne prežila som tento rok bez ujmy na zdraví (aspoň dúfam)

 

 

Nicolette Tomášková

Tento rok bol pre mňa viac-menej obyčajný. Hneď na prvom mieste musím poznamenať, že som sa za pomoci mojej trpezlivej kamarátky naučila kresliť. A to naozaj! Postavička vyzerá už nie ako obyčajný panáčik. Doma som pomohla s vytvorením kvetinového záhonu. Moje nechty to prežili, no musela som investovať do olejovej kúry. Na IGRAMe v Košiciach som prežila medzi Jacques (kto tam bol pochopí :D  )! Ešte som si dala aj ostrihať vlasy, čo bol teda riadny risk, ale oplatilo sa. No najväčším úspechom bolo samozrejme to, že som úspešné zvládna ďalší školský rok na tejto škole.