Patrik Žák

GĽŠ TN je kreatívnejšia, ambicióznejšia a osobu modelujúca škola ako akákoľvek iná stredná škola. Aj ten čo sa počas jej štúdia odvracia od učenia a povinných vedomostí z nej získa viac, ako po zmaturovaní na jednotky na slovenskej škole.
Osobnosti ktoré vyučujú bilingválne predmety sú charizmatické, každá svojím spôsobom ale sú. Nestretnete sa tu s ľahostajným prístupom ku žiakom, aj k tým najhorším sa pristupuje s chuťou ich niečo nové naučiť aj po 8 rokoch.
Decká sa postupne týmto spôsobom vyvíjajú, veľa sa toho na ne nalepí, aj keď nechcú a stávajú sa nadpriemernou časťou spoločnosti, kde na ne každý hľadí s údivom a nenazýva ich decká, ale len v tichosti pozerá, aký názor na riešenie problémov mu predostrú.

Patrik Žák, absolvent                                           
Made on a Mac. 
Don't Panic!