I. BB 1. polrok 2010/2011

Školský rok 2013/2014 IV. BB: 2. polrok

Školský rok 2012/2013 III. BB: 2. polrok

Školský rok 2011/2012 II. BB: 2. polrok

Školský rok 2010/2011 I. BB: 2. polrokKto sme - prvé dojmy

 

Prospeli s vyznamenaním: Nikola Borisavljevič, Lenka Červeňanská, Natália Gachová, Ivana Gašparovičová, Denisa Juhásová, Terézia Kacejová, Michal Kalus, Kristína Knuppová, Alexandra Kopčanová, Veronika Kováčiková, Daniela Kozempelová, Kristína Kumová, Natália Likavčanová, Daniela Pučkovicová
Prospeli veľmi dobre: 2 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 309
Priemer na žiaka: 18,18
Najviac vymeškaných hodín: 60
Najmenej vymeškaných hodín: Daniela Kozempelová 1

 

Priemerný prospech: 1,22

Najlepší priemer v triede: 1,00 Gachová, Juhásová, Kacejová, Kalus, Kumová

Najhorší priemer v triede: 1,56
Trieda je v prospechu na 1. mieste z 31 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,22 - I.BB
Najhorší priemer na škole: 2,23

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Biológia 1,00 1 1
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Fyzika 1,06 1 2
Telesná výchova 1,29 1 2
Chémia 1,35 1 2
Matematika 1,35 1 2
Slovenský jazyk 1,41 1 2
Francúzsky jazyk 1,47 1 2