VII. BA - septima 2. polrok 2010/2011

Školský rok 2010/2011 Septima: 1 polrok

Školský rok 2009/2010 Sexta: 1.polrok, 2. polrok

Školský rok 2008/2009 Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Peter Kosec, Jana Malásková, Dorota Mišíková, Kristína Sámelová, Lenka Suchánková, Daniela Škodáčková, Patrik Švančara, Jana Ukušová, Petra Žilinčanová
Prospeli veľmi dobre: 8 žiakov

Prospeli: 7 žiakov

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 871
Priemer na žiaka: 36,29
Najviac vymeškaných hodín: 125
Najmenej vymeškaných hodín: Patrik Švančara - 0

 

Priemerný prospech: 1,73

Najlepší priemer v triede: 1,00 Kristína Sámelová

Najhorší priemer v triede: 2,91
Trieda je v prospechu na 13. - 14. mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,31 - I.BB
Najhorší priemer na škole: 2,16

 

 

Predmety Priemer Najlepšia Najhoršia
Dejiny umenia 1,00 1 1
Ekonomika 1,00 1 1
Literárny seminár 1,00 1 1
Seminár z dejepisu 1,00 1 1
Seminár z chémie 1,00 1 1
Telesná výchova 1,17 1 2
Anglický jazyk 1,33 1 3
Slovenský jazyk 1,54 1 3
Dejepis 1,67 1 3
Chémia 1,71 1 3
Fyzika 1,83 1 4
Náuka o spoločnosti 1,88 1 4
Seminár z fyziky 2,00 1 3
Seminár z informatiky 2,00 1 3
Biológia 2,17 1 4
Francúzsky jazyk 2,17 1 3
Matematika

2,29

1 4

 

 

Pochvala riaditeľom školy:

 

Jana Čižnárová - reprezentácia školy v bedmintone na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni

Peter Kosec - reprezentácia školy vo fyzikálnych a astronomických súťažiach na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni

Patrik Švančara - reprezentácia školy vo fyzikálnych súťažiach na celoslovenskej úrovni

Kristína Sámelová - Ekonomicko-manažérska olympiáda v Zlíne, Medzinárodné kolo

 

 

Maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

 

Písomná časťvšetci študenti úspešne absolvovali písomnú časť

Najlepšia práca: 81,30 % - Daniela Škodáčková, Petra Žilinčanová

Najmenej percent: 33,80 % 

Priemer: 60,90 %

Ústna časťvšetci študenti úspešne absolvovali ústnu časť

výborný12 žiakov: Jana Čižnárová, Denisa Hozlárová, Lucia Kvasnicová, Jana Malásková, Alexandra Ondrušová, Alena Pániková, Kristína Sámelová, Lenka Suchánková, Daniela Škodáčková, Patrik Švančara, Jana Ukušová, Petra Žilinčanová

chválitebný: 5 žiakov 

dobrý: 7 žiakov

priemerná známka: 1,71

 

 

Mária Čibíková

- Bola som v Anglicku a Škótsku
- Robila som sprievodkyňu a prekladateľku počas FFF
- Ubytovala som sympatického Francúza a neskôr sympatickú Francúzsku, dosť ukecanú
- Na konci roka som si zlepšila tri známky
- Ako tak som zmaturovala , rodičia boli spokojní
- Vyhrala som súťaž v Petangu v Prahe
- Chcela by som byť manželkou boháča a matkou dvoch krásnych detí :D

 

 

Jana Čižnárová

- Zlepšila som si známky oproti prvému polroku
- Zmaturovala som z FRJ
- BEDMINTON:
- kat. dospelí:

o 5. miesto na Vietor Slovak Open- International Tournament

o 3. miesto na MSR 2o11

o Účasť na ME zmiešaných družstiev

o Účasť na MS zmiešaných družstiev v Číne

o 2. miesto v Slovenskom rebríčku- dvojhra

- Kat. juniori:
o 1. miesto na školských MSR
o MSR – 4-hra 1. miesto,
o MIX- 2. Miesto
o Účasť na ME juniorov zmiešaných družtiev
- Slovenský rebríček:
o 2-hra : 1. miesto,
o 4-hra 1. miesto,
o MIX 2. miesto
- Navštívila som veľa krajín a s triedou sme videli Londýn, Škótsko
- Pomáhala som pri stavbe nášho domu

Ronald Hierweg
- Prestal som tráviť veľa času na počítači a čas ktorý mi ostal využívam na šľachtenie mojej mysle, tela a duše.
- Budem mať najlepšie vysvedčenie od čias tercie
- Mal som 73,8% z písomnej maturity
- Neviem, čím chcem byť, ale viem, že chcem vedieť všetko


 

Denisa Hozlárová

- Zlepšila som si známky z AJ a MAT
- Zmaturovala som z FRJ
- Úspešne som spravila štátnicu z AJ
- Získala som diplom z CITY & GUILDS
- Spravila som barmanský kurz
- Zúčastnila som sa aktívne festivalu francúzskych filmov

 


 

Juraj Chorvát

- Poctivo cvičievam na gitare
- Chodím do posilky, pravidelne behám
- Úspešne som napísal maturitu na 64,9 %
- Na konci roka som sa zlepšil, škoda matematiky
- Pani profesorka Liptáková ma chváli
- Úspešne som ... ročník gitarovej školy
- HESLO: Il faut cultiver votre jardin – Voltaire
 

 

Filip Jalakša

- ÚSPECHY: V hre Magic: the Gathering som odohral ďalšie 3 turnaje Grand Prix- Florencia, Praha, Paríž
- Konečne som bol na pohode
- Zistil so, čo chcem robiť po strednej škole
- Naučil som sa ...
- Konečne navštívim Nórsko (ešte mi chýba Island)
- Keď raz vyrastiem, tak budem profesionálny cestovateľ, ale v skutočnosti asi informatik alebo nejaký manažér

 

 

Peter Kosec

- Naučil som sa tancovať
- Konečne urobím zopár zhybov
- Usilovne posilňujem
- Napísal som maturitu z FRJ lepšie ako ju opravovatelia ohodnotili
- Vyhral som krajské kolo MO
- 2. Miesto na celoštátnom kole FO
- 1. Miesto v celoštátnych kolách súťaží astronomická olypiádach čo vieš o hviezdach?!!!!
- Pôjdem na medzinárodnú FO v Thajsku a na medzinárodnú AO v Poľsku

 

 

Lucia Kvasnicová

- Bola som v Anglicku a Škótsku
- Zlepšila som si známky
- Zkontrahovala som z klavíru
- Hrala som na Chopinovskom koncerte
- Cez leto budem hrávať na svadbách
- Pripravujem sa na polorecitálový koncert, ktorý bude v marci
- Zmaturovala som na 2 z FRJ z písomnej časti, ešte ústna a potom... :D
- HESLO: Nikdy netreba prestať skúšať, pretože prehráme, až keď to vzdáme. Po daždi vždy svieti slnko.

 

 

Jana Malásková

- Úspešne absolvovala jazykovú školu a spravila si základnú štátnu skúšku a certifikát CITY & GUILDS z angličtiny
- Podarilo sa mi zatiaľ na polovicu zmaturovať
- Našla som si francúzsku kamarátku
- Snažím sa vychádzať s ostatnými ľuďmi lepšie, rešpektovať ich názory, podporiť ich
- Trávim so svojimi spolužiakmi viac času
- Stále chodievam do aj zo školy pešo, šetrím ŽP- recyklujem
- V budúcnosti budem veľa cestovať

 

 

Dorota Mišíková

- Bola som s Trenčanom na 1. Zájazde vo Fínsku, idem na druhý do Izraela
- 2x som ubytovala Francúzsku
- Donútila som prevažnú väčšinu našej triedy chodiť Venček, úspešne (dúfam) som organizovala aj záverečný večierok, všetci to prežili
- Počas pobytu Francúzov na SR bolo u nás doma 13 ľudí, ktorých som učila maľovať veľkonočné vajíčka, popálenina bola iba jedna
- Naučila som sa hádať, logicky argumentovať, čo sa mi vyplatilo pri presviedčaní rodičov
- Na konci roka mám vyznamenanie, matematiku som si opravila z 3 na 1
- Čím chcem byť? – buď jahodou do Jogobelly, alebo šéfkuchárkou, alebo prekladateľkou, alebo svadobnou agentkou, ak mi to nevyjde, stačí byť fínskou dôchodkyňou

 

 

Alexandra Ondrušová

- Prežila som koniec sveta
- Chodila som do/ zo školy pešo
- Zlepšila som si známky
- Patrím k vzácnemu druhu ľudí, ktorí sú schopní si uvedomiť vlastnú hlúposť
 

 

 

 

Alena Pániková

- Tanečná skupina Campanillas...
- Zmaturovala som z FRJ...
- V budúcnosti chcem byť pracovníčka na verejných toaletách :DDDD
 

 

 

 

 

Kristína Sámelová

- Postup do finále ekonomicko- manažérskej olympiády
- Zmaturovala som z FRJ- zatiaľ písomne
- Samé jednotky na vysvedčení aj napriek očakávanej dvojke
- Prekladala som a sprevádzala počas festivalu franúzskych filmov
- Chodievam sa viac-menej pravidelne korčuľovať alebo inak športujem
- Pravidelne chodím pešo do /zo školy
- Navštívili sme Anglicko a Škótsko
- HESLO: Keep smiling :D

 

 

Jana Sommerová

- Zlepšila som si známky
- Starala som sa o 9 šteniatok
- Vyhrala som lístky na Katy Perry
- Z písomnej maturity z francúzštiny som dostala 2
- Zúčastnila som sa behu „BEH PRE ŽIVOT“
- Naučila som sa hrať Jungle Speed
- Chodím všade pešo
- HESLO: Nič ťa neurobí slabším, ako keď sa vzdáš.

 

 

Lenka Suchánková

- Zúčastnila som sa ekonomickej olympiády
- Starala som sa o psa a pravidelne ho venčila
- Úspešne som zmaturovala z francúzštiny
- Skončila som s vyznamenaním na vysvedčení
- Vo voľnom čase športujem - korčuľujem + chodím pešo
- HESLO: Život nie je o čakaní, kým preleje búrka, je o tom, naučiť sa tancovať v daždi

 

 

Daniela Škodáčková

- Veľmi úspešne som zvládla písomnú maturitu z francúzštiny
- Prvý krát som úspešne pracovala za finančnú odmenu a využila som pri tom vedomosti získané na osemročnom gymnáziu (francúzsky festival film)
- Získala skúšky základného výcviku jazdca
- Mám šťastie – som šťastná, že mám taký život, aký mám
- V budúcnosti chcem byť astronaut a vidieť Zem ako guľôčku

 

 

Robert Šubert

- (úspešne? ) som spravil písomnú z FRJ
- Na koncoročnom vysvedčení nebude žiadna 4
- Navštívil som Britské Ostrovy (Anglicko a Škótsko)
- Bez ujmy na zdraví som prežil neuveriteľne nezáživné, nudné a stereotypné hodiny fr. konverzácie
- Budem právnikom
 

 

Patrik Švančara

- V jednom roku som vyhral dve kategórie FO :D, celoslovenské kolo TMF
- Stále sa s chuťou venujem fyzike, neodrádzajú ma neúspechy
- Aj tento rok som spoznal veľa skvelých ľudí
- Splnil som si sen a išiel som do CERNU, zažil som tam nezabudnuteľný týždeň
- Prežil som nočnú zimnú túru na Kľak, čo pri mojom šťastí hodnotím ako veľký úspech
- Hlavné je, že sa nikdy nenudím!
- Keď budem veľký chcem byť veľkým fyzikom :D

 

 

Jana Ukušová

- Úspešne som zvládla písomnú maturitu z FRJ
- Podarilo sa mi vyjsť len s jednou dvojkou na vysvedčení
- Pravidelne chodievam so psom na prechádzky
- Zúčastnila som sa výmeny s francúzskymi študentmi , zlepšila si svoju francúzštinu
 

 

 

 

Martin Vaculka

- Viac- menej som zvládol vychádzať so všetkými, našiel som si nových kamarátov
- Na konci roka som skončil bez trojky na vysvedčení
- Dopomohli mi k tomu moji úžasní profesori :D
- Naučil som sa lepšie pracovať s photoshopom
- Obmedzil som FB
- Dokázal som si viac- menej šetriť euráče bez míňania
- Videl som takmer celú Britániu
- Začal som chodiť do posilky + minimálne 3x týždenne behávam
- Pomohol som dvom zraneným kamarátom (inklinovanie k medicíne)
- Čím by som chcel byť?
a) Americká hviezda
b) Ak to nevyjde veľmi úspešným lekárov

 

 

Rebeka Zacková

- Nič som si nezlomila
- Titulkovala som filmy na FFF
- Nemám 2 zo správania
- Zmaturovala som
- Bola som reprezentovať školu v petanqu
- Pani profesorka Liptáková ma naučila pozitívne myslieť
 

 

Petra Žilinčanová

- Úspešne s peknými výsledkami som dokončila tento ročník, 1 z maturity z francúzštiny bola u mňa obzvlášť prekvapením
- Dostala som sa na letný kurz do Ameriky
- Snažím sa prekonávať samu seba, načúvať druhým ľuďom a formovať si čo najlepšiu koncepciu života a pohľadu na svet
- Urobila som si certifikát IELTS
- Snažím sa vychádzať s druhými ľuďmi, najmä s rodičmi a priateľmi
- Navštívila som mnoho zaujímavých miest v zahraničí s Trenčanom, spolužiakmi a známymi