Peter Kosec

Moje meno je Peter Kosec a na osemročnú bilingválnu sekciu Gymnázia Ľudovíta Štúra som chodil v rokoch 2004 až 2012. Pre mojich rodičov to bola hneď od začiatku jediná možnosť, ako rozvíjať a podporovať moje študijné schopnosti. Časom sa ukázalo, že to bola vynikajúca v
oľba. Prvé štyri roky štúdia na tejto škole považujem za kvalitnejšie ako druhý stupeň akejkoľvek základnej školy. Taktiež sa mi ako vedecky zameranému človeku páči, že na bilingválnej sekcii sa vyučovalo oveľa viac matematiky, fyziky a všeobecne prírodných vied v porovnaní s klasickým štvorročným štúdiom na gymnáziu. No a do tretice som privítal možnosť kvalitne sa naučiť ďalší cudzí jazyk.
Už od detstva som sa zaujímal o astronómiu, a tento záujem ma neskôr priviedol aj k fyzike a matematike, keďže tieto disciplíny sú nesmierne dôležité pre pochopenie javov dejúcich sa vo vesmíre. Začal som sa zúčastňovať rôznych súťaží z týchto troch vied, a vďaka nim môj záujem o prírodné vedy zvážnel a začalo sa črtať moje budúce smerovanie. Snaha priniesla výsledky a po niekoľkých rokoch som sa umiestňoval na prvých miestach celoštátnych astronomických súťaží. Celkom som počas štúdia na gymnáziu šesťkrát vyhral celoslovenskú súťaž ,Čo vieš o hviezdach?´  a dvakrát vyhral celoštátne kolo Astronomickej olympiády.
V pätnástich rokoch som sa dostal na svoju prvú medzinárodnú olympiádu, International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA 2009) v Iráne, a na nej získal čestné uznanie v konkurencii prevažne maturantov z celého sveta. Nasledujúce roky sa mi vždy opäť podarilo dostať sa na nasledujúce ročníky tejto súťaže, kde som zakaždým získal zlatú medailu a umiestnil sa na štvrtom až piatom mieste v absolútnom poradí všetkých (100 až 200) súťažiacich. Mimo tejto olympiády som tiež každý rok riešil fyzikálnu olympiádu a dvakrát sa zúčastnil medzinárodnej Fyzikálnej Olympiády (International Physics Olympiad), kde som vyhral bronzovú a striebornú medailu.  Okrem olympiád som sa tiež zúčastnil astronautických tréningov v Transinne (Belgicko) a Huntsville (USA). Štyrikrát som bol ocenený Cenou Svätého Gorazda za reprezentáciu Slovenska v zahraničí.
Účasť na mnohých olympiádach bola pre mňa zdrojom cenných skúseností a pomohla mi získať množstvo vedomostí, ale i mnoho kamarátov v zahraničí.  Taktiež ma naučila tvrdo na sebe pracovať, neustále sa vzdelávať a rozvíjať, premýšľať nad svojou budúcnosťou a nebáť sa náročných cieľov. Vďaka tomuto všetkému a tiež vďaka dobrým základom získaným pri štúdiu na gymnáziu som dostal možnosť štúdia na viacerých prestížnych univerzitách. Vybral som si štúdium fyziky na Trinity College na University of Cambridge vo Veľkej Británii. Už po prvom ročníku štúdia som 8 týždňov pracoval na reálnom astronomickom výskume v Cambridge X-ray Group. Dúfam, že v budúcnosti sa stanem plnohodnotným členom prestížneho vedeckého tímu v oblasti astrofyziky.