IV. BB 2. polrok 2013/2014

Školský rok 2012/2013 III. BB: 2. polrok

Školský rok 2011/2012 II. BB: 2. polrok

Školský rok 2010/2011 I. BB: 1. polrok, 2. polrok, Kto sme - prvé dojmy

 

Prospeli s vyznamenaním: Dobiášová Gabriela, Juhásová denisa, Kalus Michal, Knuppová Kistína, Kozempelová Daniela, Likavčanová Natália

Prospeli veľmi dobre: 9 žiaci

Prospeli: 4 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 893
Priemer na žiaka: 47,42

Najmenej vymeškaných hodín: 6 - Juhásová Denisa

Najviac vymeškaných hodín: 121

 

Priemerný prospech: 1,74

Najlepší priemer v triede: 1,08 - Juhásová Denisa

Najhorší priemer v triede: 2,92
Trieda je v prospechu na 16. mieste z 30 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,41 - II.D

Najhorší priemer na škole: 1,99

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Informatika 1,16 1 2
Telesná výchova 1,33 1 2
Občianska náuka 1,42 1 3
Slovenský jazyk 1,42 1 3
Geografia 1,58 1 3
Biológia 1,79 1 4
Fyzika 1,84 1 3
Dejepis 1,95 1 3
Anglický jazyk 2,00 1 4
Francúzsky jazyk 2,00 1 3
Chémia 2,05 1 4
Matematika 2,32 1 4