Jana Sommerová

Prečo študovať na bilingválnej sekcii?

To je veľmi zaujímavá otázka. Mám príklady pre aj proti. Začnem tými negatívnymi: ťažšie štúdium, viac informácií, nehorázne množstvo času stráveného nad knihami, príkladmi (fyzika, chémia, matematika) nad fotokópiami z francúzštiny, z konverzácie a tiež z biológie. Ale sú tu aj pozitívne stránky: veľa zaujímavých informácií vhodné aj do bežného života, ako vypočítať z rovnice a nerovnice x, y, ako zistiť, ktorá cesta je najkratšia (pre zaujímavosť: keď dáte dva vektory kolmo na seba opačnými directionami, tak zistíte, že najkratšia cesta je stredom), keď dopadne lúč na rovinu, tak pri akom uhle sa odrazí a pri akom sa zlomí. Videla som spektrum, nemáme chytať roztoky v skúmavke ani ich ňuchať. Viem konečne vypočítať masse molaire. Zistila som, ako funguje fotosyntéza a že existuje niečo ako tylakoid. Už sme v našom storočí a učíme sa o našich dejinách, ako fašizmus. Viem čo sú štýly a viem kto napísal Branko. Na angličtine veľký pozor, nesmieme mustn´t urobiť chyby v modálnych slovách. Viem čo je argumentation, viem pracovat s počítačom, behám, hrám volejbal. Viete, čo sú monzúny? Ja hej. Ale už som odbočila z témy, ktorá bola bilingválna sekcia.
Na záver, mám viac kladov ako záporov, tak pri výbere určite porozmýšlajte o tejto možnosti. Veľa štastia pri výbere.

Jana Sommerová, študentka