Mgr. Alexandra Kubaščíková, francúzsky jazyk

Názov kurzu: Pedagogicko jazyková stáž pre učiteľov francúzskeho jazyka
Termín konania kurzu: 29. 07. 2018 - 10. 08. 2018
Miesto konania kurzu: Montpellier, francúzsko 

 

Keď som sa dozvedela o programe Erasmus+, hneď som vedela, že je to niečo pre mňa. Ako učiteľ s pomerne krátkou praxou (4 roky), som potrebovala rozšíriť svoje znalosti a schopnosti v oblasti pedagogiky. Kde inde toto získať ako na pedagogickej stáži vo Francúzsku, ktorého jazyk vyučujem a ktorého kultúru milujem...

Ponúkaná pedagogická stáž sa konala v juhofrancúzskom meste Montpellier na prelome júla a augusta 2018. Juh Francúzska som trochu poznala, ale keďže v Montpellier som nikdy predtým nebola, predĺžila som si dvojtýždňovú stáž o víkend pred a po stáži.

Montpellier je počtom obyvateľov tretie najväčšie mesto juhu Francúzska, po Marseille a Nice. Nachádza sa v regióne Occitane 11 km od mora. Okrem letoviska je Montpellier aj študentským mestom s dvoma univerzitami a početnými vysokými školami. Lekárska fakulta univerzity v Montpellier je najstaršou fungujúcou lekárskou fakultou na svete. Konala sa tu prvá pitva ľudského tela a študoval tu Nostradamus!

Samotná stáž sa konala v centre mesta, pár krokov od známeho námestia Comédie, v Alliance française. Privítanie v Alliance bolo veľmi vrelé. Po zoznámení sa s programom stáže, prednášajúcimi a s účastníkmi sme sa pustili do samotného programu. Ten sa každý deň začínal o 9:00 a končil o 16:00, prípadne neskôr sprievodným programom.

Zatiaľ čo prvý týždeň boli jednotlivé moduly zamerané výlučne na pedagogiku, druhý týždeň sme sa pedagogike venovali poobede a doobedia sme mali možnosť sami sa vrátiť do školských lavíc ako študenti francúzštiny.

Počas stáže ma najviac zaujali moduly: Fonetika na hodine francúzštiny, Prevrátená trieda a Hodnotenie žiakov. Chcela by som vyzdvihnúť ateliéry Mélanie Dumond, ako ateliér venovaný fonetike, tak aj ateliér o prevrátenej triede. Mélanie je vynikajúca pedagogička a najmä učiteľka pedagógov. Jej hodiny boli výborne pripravené, praktické a zaujímavé. O prevrátenej triede som počula prvýkrát a myšlienka, že si žiaci doma najskôr sami naštudujú učivo hravou formou a na hodinu prídu relatívne pripravení a len s otázkami na konkrétne nejasnosti, mi prišla zaujímavá. Okrem techniky prevrátenej triedy nám Mélanie dala mnoho praktických rád, aby sme túto techniku mohli použiť vo vlastných triedach. Ateliér zameraný na fonetiku viedla Mélanie rovnako v praktickom duchu. Vysvetlila nám ako učiť fonetiku zaujímavým spôsobom, aké manuály používať, na čo sa pri vyučovaní francúzštiny nerománskym poslucháčom sústrediť.

Viacero ateliérov bolo zameraných na používanie aktuálnych informačno-komunikačných technológií vo výučbe. Veľmi oceňujem, že naše gymnázium disponuje dataprojektormi a internetovým pripojením v triedach. Nie je to samozrejmosť, a to ani vo vyspelejších štátoch. Dozvedela som sa o aplikáciách, web stránkach a ďalších zdrojoch, z ktorých čerpám na hodinách. Naučila som sa strihať videá, používať rôzne aplikácie, napr. Edmodo, platformu pre triedy, cez ktorú aktuálne fungujem s mojimi žiakmi.

Veľmi zaujímavé boli aj dva nepedagogické ateliéry, oba vedené riaditeľom Alliance française v Montpellier, Gérardom Ribotom. Jeden sa týkal francúzskej klasickej hudby. Mali sme možnosť vypočuť si najznámejšie skladby francúzskej klasickej hudby ako napríklad Offenbacha alebo Ravela. Druhý sa venoval Molièrovi a jeho hre Zdravý nemocný. Tú sme si následne večer pozreli naživo na nádvorí Lekárskej fakulty montpellierskej univerzity v podaní amatérskeho divadelného zoskupenia. Bol to pre mňa jeden z najlepších divadelných zážitkov.

Stáž hodnotím celkovo ako dobrú. Niektoré ateliéry celkom nezodpovedali mojim záujmom ako pedagóga (jazykové ateliéry zamerané na ústne a písomné porozumenie, ateliér, kde nám boli predstavované francúzske tlačené médiá a pod.), ale vyvážili to kvalitní prednášajúci a zaujímavý sprievodný program. Okrem spomenutého divadelného predstavenia som sa zúčastnila na kurze salsy v miestnom latino klube Cubanito, na Estivales, hudobnom a gastronomickom festivale, ktorý sa v Montpellier v lete koná každý víkend. Rovnako som si užila aj more a pláž, výborné francúzske jedlo, večerné prechádzky starým mestom...

Na záver spomeniem ľudí, ktorých som počas stáže stretla, a ktorí sú, či už na pracovných alebo na súkromných cestách, pre mňa tým najdôležitejším. Na stáži som stretla ľudí z Japonska, Peru, Belgicka, Litvy, Ruska, Maroka, Nemecka, Libanonu, Švajčiarska, Španielska, Turecka. Keďže títo ľudia učia, tak ako ja, každý deň, ich skúsenosti boli pre mňa veľmi cenné. Na spoločných obedoch, „pauses café“, prechádzkach po meste sme sa často rozprávali o našich školách, žiakoch, ale aj o kultúrach našich krajín. Tieto rozhovory boli pre mňa veľmi obohacujúce a tak ako vždy, keď spoznám nových ľudí, som sa aj v tomto prípade presvedčila, že napriek odlišným materinským rečiam, odlišným zvykom, náboženstvu či kultúre, je francúzština to, čo nás všetkých spája a vďaka čomu si rozumieme a sme si, v konečnom dôsledku, celkom podobní.