Projekty vo výučbe jazykov

Akadémia - Sme takí akí sme, sme bilingválni, sme najlepší

Téma: študenti pripravia program pre spolužiakov a rodičov vo francúzštine s titulkami, aby ukázali, čo všetko sa naučili a akí sú úžasní :-)

Ročník: prvý ročník (môžu byť všetky ročníky)

Skupiny: rôzne, podľa aktivity

Trvanie:  koľko je času, mesiac - týždeň

Prezentácia: v divadle pre spolužiakov, rodičov a priateľov školy

 

           

 

Fête de gâteaux - slávnosť koláčov

Téma: študenti majú za úlohu násť zahraničný recept na koláč, priraviť prezentáciu, foto, alebo film a upiecť koláč a priniesť ho do školy

Ročník: všetky ročníky

Skupiny: dvojice až štvorice

Trvanie:  týždeň

Prezentácia: ochutnávka v triede a na chodbe školy cez veľkú prestávku

 

 

           

 

Bilingvál v prírode

Všetci študenti aj vyučujúci bilngválnej slvensko-francúzskej sekcie sa zúčastnili dvojdňového pobytu v rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

Cieľ:

- navzájom sa spoznať aj mimo školy

- jazykové aktivity

- športové súťaže      ...viac

 

Výmenné pobyty

Naši študenti majú možnosť  zúčastniť sa na výmenných pobytoch vo Francúzsku a Maďarsku ale aj v iných krajinách a  vyskúšať si, ako sa dokážu dorozumieť a reagovať v rôznych situáciách.

Cieľ:

najlepšia škola je život sám      ...viac

 

Postery a plagáty

Téma: študenti majú za úlohu vytvoriť plagát na tému móda, recepty, pohľadnice, šport, kultúra, turistika, ...

Ročník: všetky ročníky

Skupiny: závisí od náročnosti a veľkosti (doporučuje sa minimálne dvojice) práca v skupine

Trvanie: závisí od náročnosti a veľkosti, minimálne týždeň

Prezentácia: v triede, na chodbe školy na nástenke