RNDr. Iveta Liptáková, fyzika, matematika

 Názov kurzu: Vyučovanie prírodovedných predmetov vo francúzštine
Termín konania kurzu: 16. 07. 2018 - 27. 07. 2018
Miesto konania kurzu: Cavilam Vichy, Francúzsko

 

V lete 2018 som sa zúčastnila stáže pre učiteľov bilingválnych škôl v školiacom centre Cavilam vo Vichy vo Francúzsku.

Učenie na bilingválnom gymnáziu je pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že aj pre mojich študentov. Je však pre oboch aj veľmi náročné. Nielenže musíme (ja aj študenti) výborne ovládať francúzštinu, ale ešte musím vedieť aj vysvetliť fyziku, či matematiku a študenti ju musia pochopiť.

Privítala som možnosť, stretnúť sa s kolegami z celého sveta (Brazílie, Španielska, Maďarska, Poľska, Argentíny, Ruska, Nemecka ...), aby sme sa porozprávali o svojich problémoch a o ich riešeniach. Mohla som porovnať pracovné postupy moje a kolegov z rôznych krajín a škôl. Úroveň jazyka, organizáciu školských systémov a vzdelávania.

Mala som tiež možnosť zúčastniť sa prednášok odborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú už dlho. Získala som obrovské množstvo materiálu, jazykového, aj odborného. Mali sme pracovné skupiny, kde sme vytvárali učebné celky podľa úrovne študentov. Prednášky o ľudských právach. Veľmi zaujímavé boli školenia na využívanie informačných technológií či už pri príprave vyučovacej hodiny, alebo počas nej.

Stáž bola síce dosť náročná, pretože aktivity trvali od 8,00 ráno do 18,00 večer, ale večer a cez víkend sme sa mohli zúčastniť aj rôznych kultúrnych podujatí. Premietanie filmov, spoločný večer, športové aktivity, ochutnávka syrov, vín, či koláčov a prehliadka miest (Vichy, Lyon, Clermont Ferrand ...).

Som veľmi rada, že som sa mohla takejto stáže zúčastniť.