Projekty z fyziky

Fyzikálny film

Téma: študenti mali za úlohu natočiť krátky film, v ktorom vysvetlia nejaký fyzikálny jav alebo zákon v slovenčine aj vo francúzštine.

Ročník: 2. ročník bilingválneho (1. ročník klasického) gymnázia

Skupiny: študenti pracovali v skupinách po dvoch maximálne štyroch

Trvanie: dva mesiace

Prezentácia: v triede, na internete, na záverečnej akadémii pre spolužiakov a rodičov

 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Fyzikálne pokusy

Téma: študenti mali za úlohu pripraviť si nejaký fyzikálny pokus a jeho vysvetlenie v slovenčine aj vo  francúzštine.

Ročník: 1. ročník bilingválneho (1. ročník klasického) gymnázia, 9. ročník základnej školy

Skupiny: študenti pracovali v skupinách po dvoch

Trvanie: celý školský rok

Prezentácia: na začiatku každej hodiny študenti predviedli a vysvetlili svoj pokus, na internet pripravili prezentáciu v oboch jazykoch, na záverečnej akadémii pre spolužiakov a rodičov

 

Fyzikálny komiks

Téma: študenti mali za úlohu vytvoriť vtipný komks s fyzikálnou témou vo  francúzštine.

Ročník: 3. ročník bilingválneho (2. ročník klasického)

Skupiny: dvojice až štvorice

Trvanie: mesiac

Prezentácia: na nástenke na chodbe školy

 

Prezentácia

Téma: študenti mali za úlohu vytvoriť prezentáciu  nejakom  fyzikálnom jave, o slávnom vedcovi, o vedeckom fyzikálnom zariadení v cudzom jazyku

Ročník: všetky ročníky

Skupiny: dvojice aj jednotlivci

Trvanie: mesiac až pol roka

Prezentácia: v triede, na súťaži (SOČ - študentka Kristína Tomanková so svojou rácou o elementátrnych časticiach získala 5. miesto v celoslovenskom kole),na záverečnej akadémii pe spolužiakov, rodičov a verejnosť