Mgr. Simona Aninová, anglický jazyk

Názov kurzu: Štruktúrovaná návšteva školy a školenie na Islande
Termín konania kurzu: 20.3. 2022 – 26.3. 2022

Miesto konania kurzu: Rejkjavík, Island

 

V dňoch 20.3. – 26.3. som sa zúčastnila prostredníctvom programu Erasmus+  týždňového vzdelávacieho pobytu v Reykjavíku, na Islande. Cieľom pobytu bolo spoznať islandský vzdelávací systém, spoločnosť a kultúru. Pre mňa, ako mladú učiteľku, bol pobyt na Islande inšpirujúci a naučila som sa mnoho vecí, ktoré môžem v budúcnosti využiť aj v praxi. Spoznala som veľa ľudí z rôznych kútov Európy a s niektorými som v stálom kontakte. Island je nádherná krajina a som veľmi vďačná našej škole, že mi umožnili zúčastniť sa tohto kurzu.

Program bol bohatý na rôzne aktivity – či už to boli prednášky o Islande, ich literatúre, školskom vzdelávacom systéme alebo národné múzeum, kde sme sa veľa dozvedeli o islandskej histórii a kultúre. Taktiež sme mali príležitosť spoznať prírodné krásy Islandu, čo bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Pokiaľ ide o islandský vzdelávací systém, mala som možnosť navštíviť dve stredné školy a spoznať ich školský systém. Myslím, že sa v tomto smere môžeme inšpirovať a veľa veciam sa môžeme priučiť.

Z môjho pohľadu oceňujem najmä to, že študentom sa dáva väčšia voľnosť a sami sú zodpovední za to, aké predmety si vyberú a čomu sa budú venovať. Taktiež sa mi páčilo vyučovanie metódou problem-based learning, čo znamená, že žiakom je nastolená problémová situácia a na základe toho sa sami snažia problém vyriešiť, a tak si učivo lepšie osvoja. Nielen to, žiaci majú rôzne predmety, ako napríklad islandčinu, dánčinu, angličtinu, ale aj predmet life skills, na ktorom sa žiaci učia rôzne praktické zručnosti – ako si nájsť zamestnanie, ako si správne napísať životopis alebo ako byť v psychickej pohode.

Môžem skonštatovať, že kurz bol pre mňa prínosný a inšpirujúci. Mala som možnosť vidieť ako sa vzdelávajú islandskí žiaci, spoznať učiteľov z rôznych kútov Európy a zdokonaliť sa v jazykovom prejave. Som rada, že naša škola je zapojená do programu Erasmus+ a že som aj ja mohla byť toho súčasťou.

Súbory na stiahnutie