PaedDr. Zuzana Macák, francúzsky jazyk a literatúra

Jazykové projekty

 

Správa zo zahraničného študijného pobytu

 

Francúzsko,  Antibes, 26. 6. - 9. 7. 2016, Centre International d'Antibes,38, bd d'Aguillon, F 06600 Antibes, Francúzsko

 

Charakteristika zahraničného pobytu po stránke organizačnej:

  • Ubytovanie bolo zabezpečené v rodinách
  • Cestovné náklady som si prostredníctvom projektu Erasmus+.
  • Počas pobytu sa nevyskytli žiadne študijné ani pobytové problémy
  • Zdravotného poistenie som si hradila prostredníctvom projektu Erasmus+.

 

Charakteristika zahraničného študijného pobytu po stránke obsahovej:

  • Ciele stáže:

Observovanie a participácia na vyučovaní vyučovania Úroveň podľa B2

  • Ciele:

Práca v rámci 4 kompetencií CECR: ústne a písomné porozumenie, ústne písomné vyjadrovanie, passé simple, passé surcomposé, subjonctif passé, práca s literárnym textom, príprava na porovnávacie testy v 2. ročníku bilingválnej sekcie, rozbor argumentačných textov, príprava, rozbor a hodnotenie ústnej a písomnej časti testov DELF B2 a C1

Oboznámenie sa z novými didaktickými hrami: „morpion“, karty „Beschereľ, „Loup- garou“

  • Celkovo: 40 hodín