Zuzana Ježíková

"Dôležitý nie je len samotný francúzsky jazyk, ale aj prírodovedné predmety."

 

- študentka doktorandského štúdia v odbore biochémie a mikrobiológie na STU

- pracuje v antidopigovej agentúre SR

- inštruktorka jumpingu

 

Bolo štúdium v bilingválnej sekcii pre Vás plusom? Prečo?

Štúdium v bilingválnej sekcii by som zhrnula do jedného výrazu: bolo to iné. Systém, ktorý umožňuje trošku sa odlíšiť od ostatných v spôsobe myslenia, komunikácie a štúdia je práve to, čo človek potrebuje v dnešnej uponáhľanej dobe. Pričom dôležitý nie je len samotný francúzsky jazyk, ktorý študent po skončení ovláda priam dokonale. Ale hlavne prírodovedné predmety, ktoré idú v dnešnej dobe na klasických gymnáziách bokom. To je veľké plus bilingválnej sekcie.

 

V čom francúzština pozitívne ovplyvnila Váš kariérny úspech?

Je pravda, že francúzštinu som zatiaľ v praxi veľmi nevyužila, avšak množstvo dokumentov je dostupných práve vo francúzskom jazyku. Vtedy mám výhodu, pretože to nie je jazyk, ktorý ovláda bežná populácia na Slovensku.

 

Čím prispel francúzsky jazyk k Vášmu osobnému úspechu?

Tým, že som bola nútená rozmýšľať v cudzom jazyku sa mi rozvinula najmä schopnosť práce s jazykom. A je úplne jedno či pracujem v angličtine, francúzštine alebo slovenčine.

 

Čo v súčasnosti robíte?

V súčasnosti som študentkou dennej formy doktorandského štúdia v odbore biochémie a mikrobiológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a popri tom mám čiastočný úväzok v Antidopingovej agentúre SR. Taktiež som inštruktorkou Jumpingu, takže aktivite sa medze nekladú.