RNDr. Zdenka Baxová, fyzika

Termín: 7.5.2017 – 20.5.2017

Miesto: UK, Londýn, LSI London, 19-21 Ridgmount St.,WC1E 7AH,

Ubytovanie: Beaumont Court, 1-45 College Grove, of St.Pancras Way, London NW1 0RW

Doprava: letecká, peši, metro, vlak, autobus

Stravovanie: samostatné

Vyučovanie: denne 9:00 – 13:00

 

Projekty z fyziky

 

Každý deň dochádzam peši do školy, čo je cca 35 minút chôdze zaujímavými ulicami a miestami ( napr. stanica Kings Cross ). V triede je nás 12 -15 z rôznych kútov sveta, najviac však z Brazílie. Ale máme aj účastníkov z Chile, Peru, Kolumbie, Južnej Kórei, Číny. Prvý týždeň krátko boli účastníci z Nemecka a Belgicka. Druhý týždeň som jediná Európanka v skupine. Máme originál anglickú učiteľku Sophie, má asi 30 rokov. Je veľmi milá, krásne zvláda hlavne temperamentných Brazílčanov, veľmi jasne a opisne vysvetľuje neznáme pojmy, preberáme aj gramatiku, ale hlavne nás núti neustále konverzovať na rozličné témy a vždy s iným partnerom. Napr. cestovanie vo dvojici, na motorkách, svadby, krádeže, čo je slušné a čo nie v rôznych krajinách, zvyky v rôznych krajinách, obľúbené filmy, rozprávanie o vlastnej krajine a meste….Po vyučovaní sme mohli absolvovať oddychový program, ktorý nám ponúkala škola, alebo si urobiť vlastný program. Na ďalší deň sme o tomto programe referovali na začiatku vyučovania. Oddychový program som absolvovala sčasti ponúkaný školou – návšteva British Museum, National Gallery, Grewnich Observatory, Regent´s Park, zvyšný čas som si urobila vlastný program – návštívila som Science Museum, Natural and History Museum,  Albert&Victoria Museum, Buckingham Palace, Tower Bridge, Monument, Hyde Park, Maritine Museum, Green Park. Cez víkend som strávila   deň v Cambridge s našimi vynikajúcimi absolventmi: Peter Kosec – v súčasnosti doktorand na Trinity College,  Filip Ayazi- študent 2. ročníka na Trinity College,  Peter Vanya – doktorand na Magdalene College. Mesto je úžasné, historické, má veľa vysokých škôl, veľa zelených plôch a v colleges je  ticho a veľmi dobré podmienky na štúdium.

 

Vyjadrujem nadšenie a maximálnu spokojnosť s celým programom, veľmi veľa som sa naučila. Nielen samotný jazyk, ale aj správnu výslovnosť a intonáciu, pohotovosť v riešení rôznych situácií čím som si určite pozdvihla sebavedomie a vlastný kredit. Navyše som intenzívne vnímala dych a kultúru Londýna, ale aj kultúry mojich spolužiakov.

Odporúčala by som takýto pobyt všetkým učiteľom ale dlhší ako 2 týždne. Ak by bola v budúcnosti podobná možnosť, okamžite by som ju využila.

Veľmi ďakujem koordinátorovi projektu a vedeniu školy, že mi umožnili zúčastniť sa tohto projektu.