V.BB 2019

Triedne učiteľky:

Mgr. Daniela Vančová

 

RNDr. Iveta Liptáková

 

Soňa Babicová

 

Terézia Babirádová

 

Daniel Baláž

 

Natália Cigániková

 

Karin Činčalová

 

Patrícia Fajbíková

 

Kevin Goethals

 

Katarína Hanusová

 

Alexander Kvasnica

 

Zuzana Laudová

 

Sophie Lezzani

 

Ema Martišková

 

Karolína Masárová

 

Ján Medal

 

Tereza Mikáčová

 

Viktória Mikušová

 

Peter Mišún

 

 Matúš Moško

 

Andrea Mošková

 

Katarína Motyčková

 

Jovana Martina Oravecová

 

Diana Počiatková

 

  

Simona Prpičová     

 

Daniela Sabová

 

Patrícia Šebestová 

 

Katarína Škrhová

 

Tereza Tisová 

 

Ivan Žatkuliak