Naši absolventi

Naše gymnázium má už šestnásť ročníkov absolventov.

 

       

V. BB 2022

 

V. BB 2021

 

V. BB 2020

 

V. BB 2019

 

V. BB 2018

 

V. BB 2017

 

V.BB 2016

 

Oktáva 2016

 

V. BB 2015

 

Oktáva 2015

 

Oktáva 2014

 

Oktáva 2013

 

Oktáva 2012

 

Oktáva 2011

 

Oktáva 2010

 

Oktáva 2009

 

Oktáva 2008

 

Oktáva 2007

 

Naši absolventi úspešne študujú na vysokých školách na Slovensku, v Čechách, vo Francúzsku, v Anglicku aj v Amerike. Pracujú v Bruseli, Paríži, v Londýne, ale aj v Prahe, Bratislave či Trenčíne. Pracujú na veľvyslanectve v Bruseli, v prestížnej ratingovej firme, sú lekári, aj programátori, ale hlavne sú to samostatní, šikovní ľudia, ktorí sa dokážu v živote uplatniť.

Štúdium je zamerané na prírodovedné predmety, takže naši absolventi majú dobré logické myslenie.

Študujú takmer na všetkých typoch škôl: humanitných (jazyky, prekladateľstvo, právo), technických, ekonomických, prírodovedných (informatika, matematika, biológia, fyzika), medicíne, farmácii.

Cez projekt Erasmus (tiež poskytuje štipendium) mali a majú viacerí absolventi možnosť stráviť časť štúdia vo Francúzsku.

Naši študenti majú výhodu, že všetci výborne ovládajú dva jazyky (niektorí aj viac) a majú tak viac možností uplatniť sa v konkurenčnom prostredí.

 

 

 

Prijímacie pohovory 2022

Viac info