V.BB

Triedne učiteľky:

Mgr. Daniela Vančová

 

RNDr. Iveta Liptáková

 

Soňa Babicová

  Terézia Babirádová   Daniel Baláž   Natália Cigániková

 

Karin Činčalová   Patrícia Fajbíková   Kevin Goethals   Katarína Hanusová

 

Zuzana Laudová     Sophie Lezzani   Ema Martišková   Karolína Masárová

 

Ján Medal   Tereza Mikáčová   Viktória Mikušová   Peter  Mišún

 

Matúš Moško   Andrea Mošková    Katarína Motyčková   Jovana Martina Oravecová

 

Diana Počiatková   Simona Prpičová   Daniela Sabová              Patrícia Šebestová 

 

Katarína Škrhová   Tereza Tisová    Ivan Žatkuliak