Úspechy študentov 2013/2014

 

Tatiana Balušíková

3. miesto v školskom kole Biologickej olympiády kat. A

3. miesto v školskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

 

 

Patrik Gabriš

1. miesto v Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategória 2B

5. miesto v Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategória 2B

 

 

Klára Galusková

1. miesto v školskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategória 2C

2. miesto v Krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategória 2C

 

 

Kevin Goethals

2. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM Košice 2014

 

 

Lucia Grenčíková

1. miesto na školských majstrovstvách Slovenska v bedmintone

 

 

Farrah Hassan

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

 

postup do medzinárodnej prezentačnej simulácie Európskeho parlamentu v Dijone, Francúzsko

 

 

Katarína Hlavatá

1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategória 2C2

2. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategória 2B

reprezentácia školy na medzinárodnej študentskej konferencii ZAMUN 2014 v Žiline - modelové zasadnutie OSN

 

 

Eva Hlavatovičová

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

postup do medzinárodnej prezentačnej simulácie Európskeho parlamentu v Dijone, Francúzsko

 

 

Dominika Hubová

1. miesto vo fyzikálnej súťaži Fyzikální Praha

 

 

 Pavlína Jalakšová

reprezentácia školy na medzinárodnej študentskej konferencii ZAMUN 2014 v Žiline - modelové zasadnutie OSN

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

 

 

Lubica Jančová

2. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM Košice 2014

2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kat. B

4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. C

 

 

Matej Jando

2. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM Košice 2014

 

 

Michal Kalus

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

 

 

Kristína Knnupová

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

 

 

Veronika Kováčiková

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

 

 

Korina Kovácsová

2. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM Košice 2014

 

 

Kristína Kumová

reprezentácia školy na medzinárodnej študentskej konferencii ZAMUN 2014 v Žiline - modelové zasadnutie OSN

 

 

Natália Likavčanová

1. miesto v prednese prózy  - Hviezdoslavov Kubín, okrené kolo

1. miesto v prednese prózy  - Hviezdoslavov Kubín, krajské kolo

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

 

 

Karolína Matejková

reprezentácia školy na medzinárodnej súťaži "Génération bilingue" s filmom na tému "deň študentky bilingválnej sekcie" organizovanej Francúzkym inštitútom v Bratislave (získala poďakovanie pána Pascala Schallera, atašé pre vzdelávanie a jazykovú spoluprácu, za reprezentáciu Slovenska)

 

  Michal Ržonca

2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. C

bronzová medaila za fyziku na EUSO - European Union Science Olympiad, medzinárodná súťaž

78. - 83. miesto na Matematickom klokanovi (2,7% zo všetkých súťažiacich

celkovo 20. miesto na Púchovskom cyklomaratóne v kategórií do 18 rokov

umiestnenie na cyklistickom preteku Jarný šprint do kopca v kategórií do 17 rokov

 

 

Andrea Šabatková

2. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM Košice 2014

1. miesto v celoslovenskej súťaži bilingválnych gymnázií "Génération bilingue". Získala týždenný pobyt vo Francúzsku (Vichy a Paríž) na medzinárodnom stretnutí študentov.

 

 

Nicolette Tomášková

2. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM Košice 2014

 

 

Darina Ujová

reprezentácia školy na medzinárodnej študentskej konferencii ZAMUN 2014 v Žiline - modelové zasadnutie OSN

simulácia Európskeho parlamentu v Bratislave organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a Science-Po v Dijone, Francúzsko video

postup do medzinárodnej prezentačnej simulácie Európskeho parlamentu v Dijone, Francúzsko

vybraná ako reprezentant Slovenska do medzinárodnej poroty filmového festivalu FIPA - Festival International de Programmes Audiovisuels 2014 v Biarritz, Francúzsko