Úspechy študentov 2011/2012

Úspechy študentov bilingválnej sekcie v školskom roku 2011/2012

 

 

 

Adela Andrášová

1. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM – celoslovenské kolo

reprezentácia Slovenska na medzinárodnom festivale frankofónnych divadiel vo Viedni

 

 

Adriana Andrášová

1. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM – celoslovenské kolo

reprezentácia Slovenska na medzinárodnom festivale frankofónnych divadiel vo Viedni

 

 

Barbora Arbetová

1. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM – celoslovenské kolo

reprezentácia Slovenska na medzinárodnom festivale frankofónnych divadiel vo Viedni

 

 

Jana Čižnárová

2. miesto na Slovenskej univerziáde 2012 – badminton

 

 

Dominika Hubová

4. miesto v súťaži "Čo vieš o hviezdach" - kategória stredné školy

 

 

Ľubica Jančová

1. miesto Fyzikálna olympiáda – okresné kolo kat. E

2. miesto Fyzikálna olympiáda – krajské kolo kat. E

1. až 3. miesto Matematická olympiáda – krajské kolo kat. Z9

1. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku - krajské kolo kat. 1C

 

 

Monika Jančovičová

1. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM – celoslovenské kolo

reprezentácia Slovenska na medzinárodnom festivale frankofónnych divadiel vo Viedni

 

 

Peter Kosec

zlatá medaila z Medzinárodnej astronomickej  a astrofyzikálnej olympiády /IOAA/ v Poľsku

cena ministra školstva SR Eugena Jurzicu pre najlepších študentov zo Slovenska, ktorí dosiahli celosvetové úspechy.

bronzová medailu za fyziku na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Thajsku.

1. miesto Fyzikálna olympiáda – krajské kolo kat. A

3. miesto Fyzikální korespondeční seminář – Fykosí Fyzikální

4. miesto Fyzikálna olympiáda – celoštátne kolo kat. A

1. miesto "Čo vieš o hviezdach"  kat. SŠ

1. miesto "Čo vieš o hviezdach" celoslovenské kolo

2. miesto Astronomická olympiáda – celoslovenské kolo, postupuje do celosvetového kola v Rio de Janeiro

2. miesto na celoštátnej súťaži Náboj FKS v rýchlosti počítania fyzikálnych príkladov na Slovensku.

 

 

Korina Kovácsová

1. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM – celoslovenské kolo

reprezentácia Slovenska na medzinárodnom festivale frankofónnych divadiel vo Viedni

 

 

Róbert Lexman

2. miesto na celoštátnej súťaži Náboj FKS v rýchlosti počítania fyzikálnych príkladov na Slovensku.

4. miesto Fyzikálna olympiáda – krajské kolo kat. A

3. miesto Fyzikální korespondeční seminář – Fykosí Fyzikální

20. miesto Fyzikálna olympiáda – celoštátne kolo kat. A

 

  Natália Likavčanová

1. miesto – okresné kolo a 2. miesto v krajskom kole Vansovej Lomnička – recitácia

 

 

Michal Ržonca

2. miesto Celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky PIKOFYZ

2. miesto Fyzikálna olympiáda – okresné kolo E kat. 

3. miesto Fyzikálna olympiáda – krajské kolo kat. E

4. miesto Celoslovenské experimentálne kolo Geografickej olympiády kat. Q

 

 

Andrea Šabatková

6. miesto Fyzikálna olympiáda – okresné kolo kat. E

 

 

Patrik Švančara

1. miesto Fyzikálna olympiáda – krajské kolo kat. A

3. miesto Fyzikální korespondeční seminář – Fykosí Fyzikální

1. miesto Fyzikálna olympiáda – celoštátne kolo kat. A

2. miesto "Čo vieš o hviezdach"  kat. SŠ

8. miesto "Čo vieš o hviezdach" celoslovenské kolo

2. miesto na celoštátnej súťaži Náboj FKS v rýchlosti počítania fyzikálnych príkladov na Slovensku.

 

  Nicolette Tomášková

1. miesto v Súťaži frankofónnych divadelných súborov IGRAM – celoslovenské kolo

reprezentácia Slovenska na medzinárodnom festivale frankofónnych divadiel vo Viedni