Školský rok 2010/2011

Čo priniesol tento školský rok bol pre bilingválnu sekciu ?


- na začiatku tohto školského roku sme otvorili prvý-krát 1. ročník päťročného štúdia.
- s vynikajúcimi výsledkami sa zavŕšili maturitné skúšky v VIII: BA (oktáve). Nielenže všetci naši študenti zmaturovali, ale umiestnili sa v popredí bilingválnych slovensko-francúzskych gymnázií na Slovensku i v Čechách

- s úspechom prebehli maturitné skúšky z francúzštiny v VII. BA (septime).
- úspešne skončila aj koncoročná klasifíkácia
- vynikajúce výsledky dosiahli študenti bilingválnej sekcie v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach, pričom ich podiel na úspechoch školy percentuálne ďaleko prekročil ich podiel na počte študentov školy.

 

 

 

Adela Andrášová

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

 

 

Adriana Andrášová

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

 

 

Barbora Arbetová

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

 

 

Tatiana Balušíková

6. miesto Fyzikálna olympiáda Okresné kolo kategória E

 

 

Tamara Bartková

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

 

 

Boris Cvacho

7. miesto Fyzikálna olympiáda Okresné kolo kategória E

 

 

Michal Čulák

2. miesto v Krajskom kole matematickej súťaže MAKS

 

 

Dominika Hubová

4. miesto v Krajskom kole Matematickej olympiády kat. Z9

5. miesto Fyzikálna olympiáda Okresné kolo kategória D

14. miesto v celoslovenskej súťaži Čo vieš o hviezdach

 

 

Tomáš Jančo

4. miesto Fyzikálna olympiáda Krajské kolo kategória A

12. miesto Fyzikálna olympiáda celoslovenské kolo kat. A

1. miesto v Krajskom kole Zenit v programovani kat. A

12.miesto v celoslovenskom kole Zenit v programovani kat. A

3. miesto v Krajskom kole Olympiády v informatike kat. A

14. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v informatike kat. A

 

 

Ľubica Jančová

1. miesto v Okresnom kole Matematickej olympiády kat. Z6

2. miesto v zimnej sérii Celoslovenského fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ

 

 

Monika Jančovičová

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

ocenenie za najlepšiu herečku na IGRAM 2011

 

 

Peter Kosec

1. miesto v Krajskom kole Matematickej olympiády kat. A

2. miesto v Krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. B

2. miesto v Krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. A

2. miesto v celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády kat. APeter Kosec bol vybraný do družstva, ktoré bude reprezentovať Slovenko na medzinárodnej Fyzikálnej olympiáde

1. miesto v celoslovenskom kole astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach

1. miesto v celoslovenskom kole Astronomickej olympiády postup na celosvetovú súťaž v Číne

1. miesto v Astronomickom korešpodenčnom seminári

 

  Róbert Lexman

1. miesto v Krajskom kole Matematickej olympiády kat. B

3. miesto na Medzinárodnom matematickom festivale v Kyjeve, Ukrajinská republika

2. miesto Fyzikálna olympiáda Okresné kolo kategória C

 

  Natália Likavčanová

4. miesto v Okresnom kole Hviezdoslavov Kubín

 

  Kristína Mojžišová

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

4. miesto v Krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

 

  Nicolette Tomášková

3. miesto v celosIovenskej súťazi frankofónnych divadiel IGRAM 2011

 

 

Denisa Pavlovičová

1. miesto v celoslovenskom fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ

 

 

Michal Ržonca

3. miesto v Okresnom kole Fyzikálnej olympiády kat. F

2. miesto v zimnej aj letnej sérii Celoslovenského fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ

9. miesto v Okresnom kole Geografickej olympiády

 

  Andrea Šabatková

6. miesto v Okresnom kole Fyzikálnej olympiády kat. F

4. miesto v letnej sérii Celoslovenského fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFY

 

 

Patrik Švančara

1. miesto v Krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. B

1. miesto v Krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. A

7. miesto v celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády kat. A

zlatá medaila z Turnaja mladých fyzikov

12. miesto v celoslovenskom kole astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach

9. miesto v celoslovenskom kole Astronomickej olympiády

 

 

Jakub Talčík

9. miesto v Okresnom kole Fyzikálnej olympiády kat. E