Ing. Mária Tinková, ekonomika, informatika

Názov kurzu: Jazykový kurz angličtiny pre učiteľov
Termín konania kurzu: 08. 10. 2018 - 20. 10.
Miesto konania kurzu: Londýn, Veľká Británia

 

Naša škola organizuje jazykové projekty aj pre nejazykových pedagógov. Keď som sa o tom dozvedela, neváhala som a prihlásila som sa. Anglický jazyk som sa v škole neučila, ale oceňujem jeho potrebu pri výuke a pri ďalšom rozvoji osobnosti nielen študentov, ale aj mňa. Navštevovala som jazykovú školu, kde som sa naučila aspoň základy jazyka.

Vybrala som si jazykový kurz v centre Londýna v škole LSI Central London. Je to veľmi dobrá škola, s dobrými referenciami a veľmi odborne zdatnými lektormi. Bola som spokojná ako s prístupom, tak aj s kvalitou vzdelávania.

Kurz trval dva týždne. Bol zameraný na gramatiku, výslovnosť, počúvanie a rozprávanie. Prvý deň sme absolvovali vstupný test a pohovor a podľa toho nás zaradili do tried. Spolu so mnou v kurze boli aj iní študenti z rôznych krajín: Brazília, Chile, Turecko, Saudská Arábia, Omán, Fínsko, Čína, Francúzsko a ja zo Slovenska. Bola to veľmi zaujímavá skupina čo sa týka krajín, ale dobrý kolektív a veľa sme sa nasmiali a zabavili, okrem učenia. Naša lektorka sa volala Sophia a bola veľmi ochotná a dobrá učiteľka. Navštívili sme spolu zopár pamiatok a poslený deň v škole sa boli so mnou rozlúčiť v študentskom pube.

To čo sme spolu nenavštívili som absolvovala sama. Všetky najznámejšie pamiatky Londýna ako Covent Garden, Trafalgar Square, Tower Bridge, Piccadilly Circus, Soho, Katedrála svätého Pavla  a pod., múzeá  a galérie. Niektoré pamiatky reštaurovali, tak som ich nemohla vidieť v plnej kráse ako Big Ben a Westminsterský palác, ale o to mám dôvod sa vrátiť do Londýna znovu.

Cez víkend sme boli pozrieť v jednom z najznámejších prímorských  letovísk Bringhton. Je to malebné mesto s príjemnými ľuďmi, kaviarničkami a starými uličkami.

Bývala som v mestkej časti Esher. Kupovala som si týždenný lístok na všetku dopravu: bus, vlak a metro. Cesta do školy mi trvala 45 min. vlakom a metrom. Už len to cestovanie bol zážitok. Keď mi lístok neotváral brány metra a vlaku, reklamovala som ho a vydali mi nový. Bola to pre mňa ďalšia skúsenosť a naučenie sa nových slovíčok.

Jazykový kurz bol pre mňa veľmi cenným poznaním, kde som sa hlavne prestala báť rozprávať v anglickom jazyku. Po absolvovaní kurzu som obrdžala certifikát úrovne A1. Je to pre mňa veľká inšpirácia pokračovať v ďalšom štúdiu a vo využití jazyka na mojich predmetoch.

 

Súčasťou hodiny Ekonomiky (3.ročník) je naučiť sa tvoriť projekty. Žiaci vytvorili dva projekty, kde reálne žiadali o grant na inováciu učebných pomôcok. Prvý projejt bol zameraný na inováciu triedy. Grant musel byť vytvorený aj v anglickom jazyku, pretože grant vypísala zahraničná spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors.
Druhý projekt vypísala poštová banka na inovovanie učebných pomôcok. Žiaci v tomto projekte museli vytvoriť aj reálny finančný plán. 
Zapojili sme sa aj do niekoľkých súťaží, kde znalosť anglického jazyka bola povinná, kvôli  možnej účasti na medzinárodnom kole. Prvá súťaž: " Veľtrh podnikateľských talentov" konaný v Bratislave dňa 9.4.2019. Žiaci predmetu Aplikovaná ekonomika (študentská firma) sa zapojili v niekoľkých kategóriách súťaže, kde jednou z kategórií boli prezentačné zručnosti študentskej spoločnosti v anglickom jazyku (kvôli možnému postupu do medzinárodného kola).

Ekonomická olympiáda. Žiačka Karin Krížovská IV.A vyhrala 3.miesto v celoštátnom kole a postúpila do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v septembri.

7.mája 2019 sa uskutočnila v Bratislave konferencia „Be Ready for the Future“ (zameraná na budúcnosť práce a pracovného prostredia), na ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka Ekonomiky a Aplikovanej ekonomiky. Niektorí prednášajúci boli zahraniční lektori a prednášky boli v anglickom jazyku.