Simona Šedovičová

"Francúzština ovplivnila a bude naďalej ovplyvňovať moju kariéru."

 

- študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky jazyk a kultúra v Banskej Bystrici

- stážuje v Aliance francaise, tlmočí, prekladá a doučuje deti

 

Čo robím, kde pracujem alebo študujem?

Tak ja už od začiatku svojho štúdia na UMB žijem v Banskej Bystrici. Tento rok končím Mgr. v odbore slovenský jazyk a literatúra - prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk a kultúra. Ak sa všetko podarí, tak by som mala pokračovať na doktorandskom štúdiu v odbore všeobecná jazykoveda en co-tutelle s parížskou univerzitou. Popritom stážujem v Alliance francaise, príležitostne tlmočím alebo prekladám, na dobrovoľníckej báze organizujem mnohé podujatia, plesy a akcie a ešte doučujem/učím deti ZŠ, SŠ (aj z bilingválnych gymnázií) SJ, FJ a iné predmety vo FJ (CH, M, F).

 

Bolo pre Vás štúdium v bilingválnej sekcii plusom? Prečo?

Bilingválne štúdium plusom určite bolo, keďže ma nasmerovalo k štúdiu FJ aj na VŠ. Jeho náročnosť a systém výučby mi v mnohom uľahčili moje vysokoškolské štúdium a skúšky som zvládala s omnoho väčším prehľadom než moje spolužiačky a spolužiaci. Vedomosti využívam aj pri doučovaní a príprave detí na vyučovanie či testy, takže pre mňa bolo bilingválne štúdium jednoznačným plusom.

Ovplyvnila francúzština Váš kariérny úspech?
S francúzštinou pracujem každý deň, čiastočne ma popri štúdiu živí, dokonca ju využívam aj pri štúdiu slovenského jazyka, keď som si prekladala a sama odprednášala príspevok na vedeckej konferencii vo francúzskej sekcii. Ak sa mi nepodarí pokračovať v doktorandskom štúdiu (s francúzštinou), tak určite ma bude živiť jej vyučovanie či preklady a tlmočenie. Môžem preto tvrdiť, že francúzština ovplyvnila a určite ešte aj bude naďalej ovplyvňovať moju kariéru.