Petra Konáriková

"Vďaka častým výmenným pobytom som sa naučila samostatnosti."

 

- vyštudovala magisterské štúdium politológie na UK v Bratislave

- pracuje v komunikačnej agentúre, pripravuje marketingové kampane

 

Čo robíte, kde pracujete, alebo študujete?

Pred 3,5 rokom som úspešne ukončila magisterské štúdium Politológie na UK v Bratislave. Počas štúdia aj po jeho skončení som pracovala a pracujem v komunikačnej agentúre, kde mám na starosti marketingové kampane pre klientov.


Bolo štúdium v bilingválnej sekcii pre Vás plusom? Prečo?

Určite áno. Hoci bolo náročné a ja som nebola práve vzorový študent (:-)), naučilo ma samostatnosti aj vďaka výmenným pobytom, ktoré sme často absolvovali. Umožnilo mi učiť sa pre mňa najkrajší jazyk, spoznávať a cestovať a toto sú skúsenosti a zážitky, na ktoré budem vždy rada spomínať.


V čom francúzština pozitívne ovplyvnila Váš kariérny úspech? Čím prispel francúzsky jazyk k Vášmu osobnému úspechu?

Kariérny úspech ovplyvnila najmä už zmienenou nadobudnutou samostatnosťou a odvahou nebáť sa ísť si za tým, čo chcem v živote robiť. Po osobnej stránke prehĺbila moju lásku k Francúzsku, ktoré pravidelne navštevujem.