Petangový turnaj 2012

Pri príležitosti Medzinárodného dňa frankofónie sa v apríli 2012 na našom Gymnáziu uskutočnil už 2. ročník petangového turnaja!

Organizátori, pán profesor Miroslav Mališ a lektorka Pauline Michaud, sú veľmi radi, že táto tradičná francúzska hra našich študentov zaujala.
Zúčastnili sa ho zástupcovia tried bilingválnej sekcie a klasickej sekcie, v ktorých sa vyučuje francúzsky jazyk.

 

V sezóne 2012 sa absolútnymi víťazmi stali žiaci 2. skupiny 3. D triedy: 

Erik Barkáč
Peter Habánek
Diana Habánková
Matúš Varhaník

 

Na druhom mieste skončili žiaci zo Sexty:
Klára Galusková
Romana Konáriková
Erik Ochodnický
Darina Ujová

 

Tretie miesto sa podarilo získať 1. skupine 3. D triedy:
Lisandra Petrtýlová
Dávid Snopek
Dominik Souhrada
Barbora Škoríková


                                                         FÉLICITATIONS!!!

 

Petang (Pétanque)

Je jedným z fyzicky nenáročných netradičných športov, pre všetky vekové kategórie, pri ktorej sa dva tímy snažia hodiť kovovú guľu čo najbližšie k drevenej guľôčke, nazývanej „cochonet“. Jej výhodou je, že sa môže hrať kdekoľvek, stačí voľná rovná plocha a sada gulí, ktoré sa dajú bežne kúpiť v športových oddeleniach väčších obchodov. Sada sa vojde do malého kufríka a obsahuje oceľové gule, drevenú guľôčku, meter na meranie vzdialeností a stručné pravidlá.

Petang je hra dvoch družstiev, ktoré môžu mať troch, dvoch i jedného hráča. Cieľom hry je hodiť čo najviac kovových gulí k drevenej guľôčke. Na začiatku hry hráč z prvého družstva hodí drevenú guľôčku a k nej jednu z oceľových gulí. Drevená guľôčka sa hádže z vyznačeného kruhu na povrchu, jeho priemer je 35 – 50 cm, teda taký, aby sa tam vošli obidve chodidlá. Musí sa hodiť v rozmedzí 6 až 10 metrov od miesta odhodu, ale zároveň aspoň 1 meter od hranice ihriska a od akejkoľvek prekážky. Potom hádže oceľovú guľu hráč z druhého družstva. Ďalej sa družstvá striedajú – vždy hádže hráč z toho družstva, ktoré prehráva – teda jeho guľa je od drevenej ďalej ako protivníkova. Víťazí družstvo, ktorého kovová guľa je k drevenej najbližšie. Za každú guľu, ktorá je k drevenej bližšie ako najbližšia súperova, získava jeden bod. Obvykle sa hrá do 13 bodov, ale môže sa použiť i skrátená verzia do 11 či predĺžená do 15 bodov.