Patrik Polcík

"Na výmenných pobytoch vo francúzsku som spoznal veľa ľudí, s ktorými som stále v kontakte."

 

- pracuje ako fitnes tréner

 

Bolo štúdium v bilingválnej sekcii pre Vás plusom? Prečo?
Štúdium v bilingválnej sekcii bolo pre mňa určite prínosné a umožnilo mi plynule sa naučiť francúzsky jazyk, ktorý som mal možnosť ďalej rozvíjať. Taktiež som zažil množstvo nezabudnuteľných zážitkov spojených s cestovaním na výmenné pobyty do Francúzska a spoznal som veľa zaujímavých ľudí s ktorými som stále v kontakte.

 

V čom francúzština pozitívne ovplyvnila Váš kariérny úspech?

Momentálne francúzštinu nevyužívam pri práci až tak na dennej báze ale plánujem do budúcnosti projekty, ktoré zasiahnu francúzsky hovoriacich ľudí a v tomto mi moja znalosť jazyka určite pomôže.

Momentálne pracujem ako fitness tréner, takže tam to priame prepojenie so strednou školou veľmi nie je.