Oto Záhumenský

"Znalosť francúzskeho jazyka mi dala výhodu pri pohovoroch a výberových konaniach."

 

  • pracuje ako vedúci oddelenia multilaterálnej spolupráce na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Čo robíte, kde pracujete, alebo študujete?

Od 2014 pracujem na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v súčasnosti zastávam pozíciu vedúceho oddelenia multilaterálnej spolupráce.

 

Bolo štúdium v bilingválnej sekcii pre Vás plusom? Prečo?

Plusom určite, získal som v tej dobe výbornú znalosť francúzštiny a motiváciu pokračovať vo vzdelávaní sa aj v iných jazykoch a tiež trpezlivosť ;) taktiež to bola výhoda oproti ostatným uchádzačom o štúdium/prácu atď.

 

V čom francúzština pozitívne ovplyvnila Váš kariérny úspech?

Prezentovanie sa znalosťou francúzskeho jazyka mi dalo výhodu pri pohovoroch a výberových konaniach, počas VŠ som získal zaujímavú brigádu založenú na znalosti francúzštiny. V súčasnosti bohužiaľ využívam francúzštinu málo, takmer výlučne iba pri služobných cestách do frankofónnych krajín.