Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 26. januára 2010 sa konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. V troch kategóriách súťažilo 35 študentov. Školské kolo organizovala pani profesorka Silvia Koreničová.
Výsledky:

Kategória 1C (súťažiacich pripravovala p. prof. Daniela Vančová)


1. miesto - Klára Galusková 
2. miesto - Veronika Staníková
3. miesto - Daša Balajová a Veronika Sokolíková
všetky súťažiace sú zo IV.BA (kvarta)
 

Kategória 2C (súťažiacich pripravovala p. prof. Zuzana Macák)

 

1. miesto - Petra Balaščáková

 

 

2. miesto - Emília Vidal

 

         

3. miesto - Viktor Malík

 všetci súťažiaci sú zo VII.BA (septima)

 

 

Kategória 2D

 

 

 

1. miesto - Terézia Denková III. B
súťažiacu pripravovala p. prof. Daniela Hilčíková

   

2. miesto - Alžbeta Harárová II. E
(súťažiacu pripravovala p. prof. Daniela Vančová)

 

 

3. miesto - Michaela Hulínová III. F
(súťažiacu pripravovala p. prof. Martina Mižičková)