Oktáva 2015

Triedne učiteľky:

 

RNDr. Iveta Liptáková

 

PaedDr. Ľubica Pribulová

 

 

Tatiana Balušíková

 

Boris Cvacho

 

Zuzana Formelová

 

Lucia grenčíková

 

Sabri Hassouna

 

Paulína Jašková

 

Jozef kováč

 

Vladimíra Kyselicová

 

Karolína Matejková

 

Natália Muchová

 

Klára Novotová

 

Laura Pavlíková

 

Denisa Pavlovičová

 

Veronika Pavúková

 

Martina Rajníková

 

Natália Šimeková

 

Jakub Talčík

         

Peter Trnavský