Oktáva 2013

Triedne učiteľky

 

Mgr. Viera Foltánová

 

PaedDr. Katarína Pethö PhD.

 

PhDr. Alica Bartošová

 

 

Andiána Anita Andrášová

 

Barbora Arbetová

 

Monika Babirádová

 

Tamara Bartková

 

Vratislav Eliáš

 

Nikoleta Horňáčková

 

Žofia Chrobáková

 

Monika Jančovičová

 

Andrea Kyselicová

 

Róbert Lexmann

 

Alexandra Lochmanová

 

Pavol Martiš

 

Linda Melicherová

 

Monika Michalíková

 

Liliana Mišáková

 

Martin Néma

 

Šimon Priadka

 

Katarína Sedláčková

 

Jakub Slávik

 

Samuel Štefanec

 

Andrej Šuľak

 

Dominika Šumajová

 

Martin Zelník

 

Marián Žabka