Oktáva 2010

Triedne učiteľky

 

Mgr. Angela Juríková

 

Mgr. Daniela Vančová

 

 

Tereza Balušíková

 

Ľubošk Draškovec

 

Ivana Držková

 

Ján Dugáček

 

Patrik Gemmel

 

Barbora Golanová

 

Branislav Hesko

 

Mária Hrádocká

 

Petra Jašková

 

Martin Karas

 

Peter Kiš

 

Denisa Kyselicová

 

Monika Obdržalová

 

Andrej Oriešek

 

Viera Paletová

 

Katarína Pastorková

 

Ivan Sokoliík

 

Marián Ševcech

 

Michal Šustr

 

Marek Tomanka

 

Juliána Zmetáková

 

Daniel Žabár