Oktáva 2009

Triedne učiteľky 

 

Mgr. Marta Blahová

 

PhDr. Alica Bartošová

 

 

Barbora Baňasová

 

Jana Bednárová

 

Simona Brecíková

 

Jana Danielová

 

Richard Hierweg

 

Zuzana Ježíková

 

Andrea Jurušová

 

Martin Knocik

 

Tereza Kopsová

 

Michal Málek

 

Kristína Medalová

 

Dominika Poláčková

 

Luciana Sameliaková

 

Jana Sásková

 

František Sňahničan

 

Zuzana Sokolíková

 

Lucia Sommerová

 

Pavol Šedivý

 

Jana Škodáčková

 

Matúš Trúnek

 

Filip Vojtašák

 

Patrik Žák