Oktáva 2008

Triedne učiteľky

 

PaedDr. Katarína Pethö PhD.

 

Mgr. Eva Tomanová

 

 

Jaroslav Bažík

 

Soňa Bebjaková

 

Monika Daňová

 

Barbora Eliášová

 

Linda Fančová

 

Ramzi Hassouna

 

Barbora Horná

 

Maroš Jančo

 

Petra Konáriková

 

Kristína Korčeková

 

Tomáš Kukla

 

Romana Matoušková

 

Stanislava Oriešová

 

 

Patrik Polcík

 

Mária Potfajová

 

Katarína Rozvadská

 

Dominika Sásková

 

Barbora Sokolová

 

Jakub Ševcech

 

Michal Toman

 

Michaela Vendžúrová

 

Zuzana Zajacová